Baza wiedzy

 • hałas

  Drzewa w walce z zanieczyszczeniem hałasem

 • Czy Wisła może skończyć podobnie jak Odra?

 • Co to jest kompost i kompostowanie?

 • Wypalanie traw – wady, zalety i kontrowersje

 • Zatrzymaj wodę w miastach – sposoby retencji wody

 • Woda, a urzędy – lepiej okiełznać, czy pielęgnować?

 • Rola lasów w procesie łagodzenia skutków suszy i przeciwdziałania suszy

 • Nasadzenia śródpolne, miedze – techniki, dobór gatunków – skuteczność w zatrzymaniu wody

 • Poprawa stosunków wodnych w rolnictwie

 • Co to jest „szara woda”? Instalacje do odzysku

 • Łąki kwietne – sposób na wodę

 • Przydomowe instalacje magazynowania i odzysku wody deszczowej

 • Mikroretencja wody – oczka wodne, kałuże ekologiczne

 • Zrównoważone zarządzanie wodą opadową za pomocą ogrodów deszczowych

 • Duża retencja nie jest sposobem na suszę