Social Carbon Offset to innowacyjny model wsparcia instytucji prospołecznych poprzez wykorzystanie offsetu emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, w formie inwestycji w zieloną energię.

SOCIAL CARBON OFFSET - logo

To projekt dla świadomego i odpowiedzialnego biznesu umożliwiający:

  • kalkulację emisji gazów cieplarnianych (tzw. śladu węglowego) /ograniczenie emisji, a tym samym oszczędności dzięki minimalizacji zużycia energii, paliw itp. w wyniku poprawy efektywności energetycznej
  • kreowanie proekologicznego wizerunku (uzyskanie marki niskoemisyjnej dla produktu lub usługi)
  • nawiązanie dobrych relacji z partnerami biznesowymi (spełnienie wymogów CSR) /pozyskanie nowych, świadomych ekologicznie klientów
  • offset powstałych emisji w formie inwestycji w zieloną energię w podmiotach prospołecznych.

SCO to również projekt dla organizacji prospołecznych, czyli instytucji i podmiotów realizujących cele społeczne m.in. ośrodków edukacji, domów pomocy społecznej, osiedli socjalnych, domów dziecka, bibliotek i innych placówek często prowadzonych przez podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, a także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zagrożonych ubóstwem energetycznym. Placówki te borykają się z wieloma problemami, w tym finansowymi. Poprzez SCO chcemy wesprzeć je w realizacji podjętych zadań, umożliwiając pozyskiwanie własnej, zielonej energii, co wyraźnie obniży koszty użytkowania energii, stanowiące zwykle znaczne obciążenie w funkcjonowaniu.

ZOBACZ FILM

SOCIAL CARBON OFFSET

Nowa marka Fundacji Aeris Futuro, która odpowiada za projekty „carbon offsets”, czyli rekompensujące emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.