Gatunki inwazyjne to obce gatunki roślin, zwierząt lub mikroorganizmów, które zostały wprowadzone do nowego środowiska i zaczęły szybko się rozprzestrzeniać, zagrażając miejscowym ekosystemom i gatunkom rodzimym. Nasza fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie tych gatunków inwazyjnych (IGO), aby chronić rodzime gatunki i zachować różnorodność biologiczną. Dzięki naszym działaniom staramy się przywrócić równowagę ekosystemów i zapobiec dalszej degradacji środowiska naturalnego.

Zwalczanie gatunków obcych

Zwalczanie gatunków inwazyjnych – IGO

Zwalczanie gatunków obcych ma ogromne znaczenia dla zachowania cennej bioróżnorodności, co zostało zauważone również przez Unię Europejską i jej prawodawstwo. 

Przepisy Unii Europejskie ale również prawa krajowego nakładają na władze samorządowe obowiązek:

 • zapobiegania wprowadzaniu gatunków obcych
 • kontroli
 • zwalczania gatunków obcych, które stanowią zagrożenie dla ekosystemów, siedlisk lub gatunków rodzimych.

W przypadku niektórych gatunków obcych, takich jak Barszcz Sosnowskiego, zagrożenie może również dotyczyć zdrowia ludzkiego.

Warto zaznaczyć, że lista gatunków inwazyjnych, które stanowią zagrożenie dla Unii Europejskiej, jest aktualizowana i ciągle się powiększa. W grudniu 2022 roku lista obejmowała łącznie 88 gatunków.

Gatunki inwazyjne w Polsce

W polskim prawodawstwie szczegółowe regulacje dotyczące postępowania z gatunkami inwazyjnymi zawarte są m.in. w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych.

Wśród gatunków, które stanowią szczególne zagrożenie dla polskich ekosystemów, znajdują się m.in.

 • nawłoć kanadyjska
 • barszcz Sosnowskiego
 • dąb czerwony
 • klon jesionowaty
 • niecierpek gruczołowaty
 • przymiotno
 • rdestowiec
 • robinia akacjowa.

Wspieramy gminy w walce z inwazyjnymi gatunkami obcymi


Nasza fundacja podejmuje wyzwanie i aktywnie wspiera gminy w walce z gatunkami obcymi. Działamy jako partnerzy lokalnych społeczności, dostarczając wiedzę, narzędzia oraz praktyczne wsparcie w zwalczaniu i kontrolowaniu rozprzestrzeniania się tych gatunków inwazyjnych. Nasze działania mają na celu ochronę rodzimych ekosystemów a tym samym zapewnienie harmonii między ludźmi a przyrodą. Jesteśmy zaangażowani w promowanie świadomości ekologicznej i mobilizowanie społeczności do podejmowania działań na rzecz zachowania różnorodności biologicznej.