Misja fundacji

Poznaj naszą misję

Misją Fundacji Aeris Futuro jest ochrona klimatu oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, zwiększenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie odpowiedzialnego biznesu.

Od 18 lat edukujemy, prowadzimy warsztaty, szkolenia, konsultacje ekologiczne na temat przeciwdziałania zmianie klimatu, ochrony bioróżnorodności, wprowadzania w życie praktyk w duchu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji.

JOANNA MIESZKOWICZ

— Założycielka Fundacji

Spotkajmy się naturalnie i stwórzmy klimat dla przyszłości.

Podejmujemy praktyczne działania

Sadzenie drzew

w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, ochrony bioróżnorodności i wsparcia retencji.

Budowanie ogrodów deszczowych

błękitno-zielona infrastruktura dla adaptacji miast do zmiany klimatu.

Organizacja wydarzeń

lokalnych i międzynarodowych, takich jak Festiwal Czango w Polsce.

Catering wegetariański

zdrowy i ekologiczny na wydarzenie firmowe, w zgodzie z Zielonym Standardem.

Zabieramy głos

w debacie publicznej, opiniujemy i doradzamy w zakresie tworzenia polityki miejskiej.

Współpracujemy

ze szkołami, uczelniami, instytucjami publicznymi, jednostkami samorządowymi, firmami i NGO, artystami i rękodzielnikami.

Poznaj Nas

Symbole

Aeris

Powietrze, symbol nieskończoności życia, jeden z czterech żywiołów łączy niebo i ziemię jest środowiskiem światła, zapachu, stanowi pokarm do życia każdej istoty. Potrzebujemy powietrza by żyć, a jednocześnie niemal każdą działalnością negatywnie na nie oddziałujemy. Efektem jest postępująca zmiana klimatu, która może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w środowisku, a tym samym stanowić zagrożenie dla człowieka i przyrody.

FUTURO

Ideą zrównoważonego rozwoju jest takie korzystanie z zasobów środowiska, aby nie ograniczać możliwości rozwoju przyszłym pokoleniom. Pragniemy służyć propagowaniu i wdrażaniu tej idei w życie.

Poznaj Nas

Historia

2023

W ramach projektu Czas na Las – posadziliśmy 42 485 drzew

W naszych akcjach wzięło udział 2 266 osób

2023

Projekt BIO-AUDYT

Badanie różnorodności biologicznej dla firm i samorządów.
Szczegóły ->

2023

Projekt poTrawa.pl

Zrównoważony wegetariański catering dla firm.
Szczegóły ->

2023

Strona Deszczowe-ogrody.pl

Błękitno-zielona infrastruktura dla miast w celu łagodzenia skutków zmiany klimatu oraz edukacja z zakresu retencji oraz przeciwdziałania suszy.
Szczegóły ->

2022

Kontynuujemy Projekt “Hydrozagadka – jak wygrać zsuszą?”

Edukacja młodzieży, urzędników oraz architektów z zakresu retencji oraz przeciwdziałania suszy.
Szczegóły ->

2021

Projekt “Hydrozagadka – jak wygrać zsuszą?”

Edukacja młodzieży, urzędników oraz architektów z zakresu retencji oraz przeciwdziałania suszy.
Szczegóły ->

2020

Projekt „Rzecz o odpadach – międzypokoleniowe inicjatywy ekologiczne”

Edukacja młodzieży i seniorów z zakresu gospodarki odpadami oraz odpowiedniej konsumpcji.
Szczegóły ->

Przygotowanie danych do stworzenia kalkulatora śladu węglowego dla firmy Rankomat

Szczegóły ->

Warsztaty ekologiczne dla dzieci z domu dziecka w Bninie

Ornitologia, budowa budek lęgowych, tworzenie ogrodów w słoju i warsztaty zero waste z firmą Lina-Medical.

Projekt Dzika szkoła

Cykliczne zajęcia dla dzieci korzystających z edukacji domowej. Budujemy świadomość i tożsamość dziecka w kontakcie z naturą.

W ramach projektu Czas na Las – posadziliśmy 13 tysięcy drzew!

2019

2019 Climathon Kraków

Czwarta Edycja Wspieranego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wydarzenia.

Wyliczamy Offset Festiwalu Unsound Kraków

6 edycja „ParkujeMyEko”

Warsztat „Dla Klimatu” Joanny Mieszkowicz, nauka poprzez zabawę i taniec także dla najmłodszych razem z węgierską grupą „Szépszerével”.

„Weekend dla Klimatu” w Ambasadzie Krakowian

Organizowany przez Fundację – 20 inicjatyw, 200 osób, relacja na żywo, która dotarła do 2000 osób! To tu narodziła się idea klastra energii.

W ramach projektu Czas na Las – posadziliśmy 97 tysięcy drzew!

2018

Pierwszy Mobilny Ekokącik

Pierwszy Mobilny Ekokącik dla dzieci podczas Open Eyes Economy Summit w Krakowie.

Łyżwiarze dla Klimatu

Happening społeczny na krakowskim Kazimierzu.

2017

Climathon Kraków 2017

Wspólnie z Urzędem Miasta Krakowa organizujemy drugą już edycję Climathonu.

Studio Reportażu Polskiego Radia

Jest o nas głośno w mediach – m.in. reportaże z udziałem prezeski emituje TVP3 oraz Program 3 Polskiego Radia za sprawą Studia Reportażu Polskiego Radia.

Zbiórka dla Sulęczyna

Pomagamy poszkodowanym w nawałnicach na Pomorzu.

Rewitalizacja terenu w Łętowni

Zrewitalizowaliśmy teren wokół izby regionalnej w Łętowni koło Jordanowa – przeprowadziliśmy działania angażujące społeczność lokalną, posadziliśmy rośliny rosnące w tradycyjnych wiejskich ogrodach, wytyczyliśmy ścieżki spacerowe, wykonaliśmy tablice edukacyjne oraz ławki z wikliny i wierzby. Zamontowaliśmy ul dla pszczół dziko żyjących.

2016

SCO

Social Carbon Offset
Szczegóły ->

Na ratunek pszczołom

Pomagamy pszczelarzom w nasadzeniu drzew miododajnych.

I Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”,

Zostajemy partnerem festiwalu, a prezeska – członkinią Jury

Climathon Kraków 2016

Organizujemy pierwszy w Krakowie Climathon.

Powstaje marka Social Carbon Offset

Projekt pozwalający oszacować ślad węglowy w cyklu życia produktu oraz wesprzeć społeczne inwestycje w zieloną energię poprzez offset emisji gazów cieplarnianych.

2015

Nie róbże zadymy, tu chodzi o nasze zdrowie

Projekt edukacyjny dot. niskiej emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Jordanów.


Zielona Energia Zmiany Społecznej

Rozpoczęcie fazy pilotażowej (czerwiec 2015), stworzenie nazwy narzędzia offsetowania poprzez instalacje OZE w podmiotach społecznych – Social Carbon Offset (wrzesień 2015), oraz logotypu SCO (grudzień 2015).

Drzewo=życie

Projekt edukacji ekologicznej z akcją sadzenia drzew na terenie 8 szkół podstawowych na Szlaku Architektury Drewnianej. Projekt zrealizowany na 10-lecie programu CZAS NA LAS.

Poszukiwacze skarbów natury

Warsztaty zielarskie w terenie skierowane dla dzieci ze wsi Łętownia.

Miejskie Owady na Poziomie

Projekt partnerski w ramach środków FIO.

2014

Zielona energia zmiany społecznej

Rozpoczęcie projektu badawczego finansowanego ze środków NCBiR.

Przedszkolaków wkład w zrównoważony świat

Projekt edukacji ekologicznej dla placówek przedszkolnych.

Ginąca Architektura Beskidu Wyspowego

Warsztaty fotograficzne skierowane dla młodzieży z Beskidu Wyspowego, chroniące i podtrzymujące dziedzictwo kulturowe.

2013

Podaruj choince drugie życie

Rusza projekt, w którym przekonujemy do przekazywania drzewek świątecznych do recyklingu.

2012

ElektroReKreacje

Startujemy z projektem promującym kreatywne przetwarzanie elektroodpadów.

Z ekologią w Małopolsce na co dzień i od święta

Projekt angażujący i edukujący różne grupy wiekowe dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie recycklingu, świadomej konsumpcji, ochrony środowiska.

Zielone Festiwale

W ramach Zielonych Wydarzeń zachęcamy do organizowania muzycznych festiwali w sposób zrównoważony.

Gra Ekobiuro

Rusza nowa pokazująca w przystępny sposób jak zmienić swoje nawyki pracując w biurze i jak stać się bardziej eko.

2011

Ekoreporter

Realizujemy innowacyjny projekt edukacyjny o tematyce ekologiczno – reporterskiej dla młodzieży.

Zielona Prezydencja

Zazieleniamy polską prezydencję i promujemy środowiskowe priorytety polskiej prezydencji.

2010

Drogi do Natury

Rozpoczynamy współpracę przy projekcie.

Zielone Wydarzenia

Ruszamy z dużą akcją będącą kontynuacją Odpowiedzialnego Rozwoju; promujemy i edukujemy w zakresie zielonych wydarzeń i „offsetu”.

2009

Sukces to Twoje Naturalne Środowisko

Startujemy z kampanią edukacyjną podnoszącą świadomość ekologiczną pracowników biurowych.

Edukacja z Klimatem

Wzbogacamy nasz program edukacyjny projektami „Zostań klimaciarzem!”, „Ziemia przyjaciółką Twą”, „Wspólnie dla Ekorozwoju”.

2008

Zazieleńmy Gminę

Ruszamy z projektem promującym zadrzewienia w konkretnym środowisku lokalnym.

Promocja Ekowolontariatu

Urozmaicamy nasze działania np. poprzez organizację gier miejskich.

Bliżej Afryki

Współpracujemy z Burkina Faso w zakresie ochrony klimatu.

2007

Z Nauką w Las

Ruszamy z edukacją ekologiczną wśród najmłodszych

Odpowiedzialny Biznes

Zaczynamy organizację szkoleń, warsztatów, konferencji w zakresie odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju.

Wydarzenia Zeroemisyjne

Proponujemy doradztwo w zakresie szacowania wpływu na środowisko organizowanego wydarzenia oraz sposobów ograniczenia lub rekompensaty tego wpływu

Kampania Ekopodróże

Startujemy z projektem poruszającym tematykę zrównoważonej turystyki.

Program Dotacyjny

Rozpoczynamy wsparcie, finansowe i merytoryczne, różnych inicjatyw na rzecz zalesień i ochrony lasów.

2006

Czas na Las

Ruszamy z projektem, którego celem jest sadzenie drzew jako neutralizacja emisji dwutlenku węgla.

Zadedykuj Drzewko

Proponujemy ufundowanie drzewka jako wyjątkowego prezentu.

Kalkulator CO2

Tworzymy pierwsze w Polsce narzędzie umożliwiające obliczenie śladu klimatycznego.

Skarbnica Wiedzy

Rusza strona internetowa zawierająca informację i porady dotyczące dwutlenku węgla i jego redukcji.

Strona internetowa

Rusza strona internetowa Fundacji. Wkraczamy w XXI wiek.

2005

Czas na Las

1 października rusza projekt CZAS NA LAS. Naszą siedzibą jest cudowny XIV-wieczny dworek w sercu Krakowa.