Na czym to polega?

Organizujesz konferencję, piknik bądź imprezę integracyjną? Zrób to według najnowszych trendów, z duchem czasu i dbałością o środowisko. Przygotujmy dla Ciebie event, który wspaniale zapisze się w pamięci Twoich pracowników. W naszych ZIELONYCH WYDARZENIACH znajdziesz najszerszą formę współdziałania z Fundacją Aeris Futuro:

 • OFFSET – rekompensatę emisji CO2, czyli redukcję tzw. „śladu klimatycznego” Twojej firmy
 • WOLONTARIAT – uczestnicy bezinteresownie robią coś dobrego dla natury i lokalnej społeczności
 • WARSZTATY – podczas EKOINTEGRACJI prowadzimy różnorodne i ciekawe szkolenia
 • ZIELONY MARKETING – wspólne działania promujemy w naszych oraz partnerskich środkach przekazu

Czas na Las

To inicjatywa pomocy tym wszystkim, którzy nie mają możliwości lub nie widzą potrzeby zmiany sposobu działania swojej firmy, instytucji lub swojego stylu życia, ale chcieliby zrekompensować swój wpływ na środowisko. Przez 18 lat posadziliśmy wspólnie z dziesiątkami firm prawie 2 miliony drzew. Jak to wygląda?

 • ekointegracja ma formę pikniku
 • Państwa pracownicy pod naszą opieką sadzą drzewa
 • podczas akcji możliwe są różnego rodzaju konkursy i atrakcje
 • możliwy jest udział lokalnej społeczności, młodzieży szkolnej

Głównym zamysłem akcji jest połączenie idei OFFSETU oraz wolontariatu.

Sprzątanie Jury

W krainie skał i jaskiń

W ramach akcji Państwa pracownicy będą mogli zyskać wiedzę na temat bioróżnorodności Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz wartości środowiskowej unikatowych w skali kraju formacji wapiennych.

Priorytetem będą tutaj trzy rzeczy:

 • edukacja ekologiczna podczas wykonywania zadań
 • czynna ochrona przyrody polegająca na oczyszczaniu terenu Jury
 • nauka tworzenia budek lęgowych, które potem zostaną przekazane dzieciom

A wszystko to połączone ze świetną, sportową (i nie tylko) zabawą.

Czysta woda, zdrowia doda

W ramach akcji, Państwa pracownicy będą mogli zyskać wiedzę na temat problemów dotyczących wody, bioróżnorodności środowiska oraz wartości środowiskowej nadrzecznych lasów łęgowych. Składowe tworzące naszą akcję:

 • edukacja ekologiczna na temat lasów łęgowych oraz czystości wody
 • czynna ochrona przyrody polegająca na oczyszczaniu lasu i nurtu rzeki
 • warsztaty i zadania do wykonania na punktach
 • świetna zabawa podczas pływania smoczymi łodziami oraz kajakami

To oczywiście tylko zarys programu, który zawiera znacznie więcej niespodzianek i atrakcji.

Sprzątanie Wisły