„Czysta Akcja” to inicjatywa, która stawia sobie za cel oczyszczenie naszego środowiska z odpadów, niezależnie od tego, czy znajdują się na lądzie czy w wodzie. W obliczu coraz większej ilości odpadów, które zasypują nasz świat, „Czysta Akcja” staje się ważną odpowiedzią na pilne potrzeby społeczne i ekologiczne.

Śmieci w wodzie

Choć społeczna świadomość dotycząca ilości śmieci na terenach leśnych rośnie, często pomijamy problem zanieczyszczenia zbiorników wodnych. Odpady w wodzie są często mniej widoczne dla naszych oczu, ale ich usuwanie jest równie ważne i bardziej skomplikowane niż zbieranie śmieci na lądzie.

Czysta akcja_sprzątanie na wodzie

Program „Czysta Akcja” został zainspirowany globalnym wydarzeniem, jakim jest Dzień Sprzątania Świata. Jego głównym celem jest oczyszczanie środowiska z odpadów na różnych płaszczyznach, obejmując tereny miejskie, lasy, góry, łąki, a także obszary wodne i podmokłe.

Zanieczyszczenie środowiska odpadami to problem globalny, który wymaga zrównoważonego gospodarowania odpadami. Ludzka działalność dotarła już do każdego zakątka Ziemi, nawet do tak odległych miejsc jak dno Rowu Mariańskiego, gdzie odnaleziono plastikową torbę. Badania naukowe jednoznacznie pokazują, że mikroplastik i nanoplastik stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i ekosystemów.

Sprzęt do sprzątania rzek i jezior

Oczyszczamy rzeki, jeziora i zbiorniki wodne przy pomocy specjalistycznego sprzętu oraz wykwalifikowanych profesjonalistów. Dysponujemy zapleczem sprzętowym, pontonami oraz profesjonalnym sprzętem do wyciągania śmieci ze wody. Każdą akcję koordynują specjaliści i ratownicy, którzy zapewniają bezpieczeństwo uczestników oraz dbają o prawidłowy przebieg akcji.

Po co sprzątać rzeki i jeziora

Oczyszczanie rzek i zbiorników wodnych ma wiele korzyści dla środowiska oraz społeczności lokalnych:

  • Pozwala na przywrócenie naturalnego ekosystemu wodnego, co sprzyja zachowaniu bioróżnorodności oraz odbudowie naturalnych siedlisk dla fauny i flory wodnej.
  • Zmniejszamy negatywny wpływ zanieczyszczeń na zdrowie ludzi oraz zwierząt. Zanieczyszczone wody mogą być przyczyną różnych chorób oraz problemów zdrowotnych.
  • Oczyszczone i zadbane rzeki oraz jeziora to atrakcyjne miejsca rekreacji i wypoczynku dla lokalnej społeczności oraz turystów. Czyste wody zachęcają do uprawiania sportów wodnych, wędkarstwa oraz relaksu nad brzegiem wody, co przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców regionu.
  • Wreszcie, oczyszczanie rzek i zbiorników wodnych ma istotne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego na skalę globalną, przyczyniając się do redukcji odpadów wodnych oraz ograniczenia negatywnego wpływu zanieczyszczeń na ekosystemy wodne na całym świecie.

Działając lokalnie, przyczyniamy się do globalnej poprawy jakości wód i ochrony środowiska naturalnego.