Torfowiska odgrywają ważną rolę w przyrodzie i są naszym sprzymierzeńcem w walce o zmniejszenie emisji CO2. Torfowiska są potężnymi magazynami węgla. W zależności od warunków mogą go gromadzić lub w przypadku osuszonych torfowisk uwalniać do atmosfery.

Odtwarzanie torfowisk i odpowiednie zarządzanie nimi ma pozytywny wpływ:

Chronimy torfowiska
  • na retencję i jakość wody,
  • magazynowanie dwutlenku węgla a tym samym na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
  • bioróżnorodność. 

Ochrona torfowisk w Polsce

W Polsce około 85% torfowisko zostało osuszonych, przekształconych w tereny rolnicze i lasy. Skutkiem tego jest utrata różnorodności biologicznej, co sytuuje Polskę wśród czterech największych emitentów gazów cieplarnianych z osuszonych torfowisk w Unii Europejskiej (obok Niemiec, Finlandii i Wielkiej Brytanii).

Jak działamy

Uruchamiając program TORF’EM ALL chcemy się aktywnie włączyć w ochronę oraz przywracanie torfowisk, po przez działania mające na celu przywrócenie naturalnego reżimu wodnego na torfowiskach.