Na czym to polega?

Nasza propozycja jest z reguły składową innych programów, które możemy wykonać w ramach współpracy, np.: EKOINTEGRACJI, OFFSETU bądź WARSZTATÓW.  Jeśli jednak nie masz możliwości realizacji któregoś z nich, wówczas możesz pomyśleć nad działaniami tylko  w tym jednym zakresie, wspierając któryś z naszych projektów.

Social media w duchu EKO

Zapewne chciałbyś, aby Twoje działania w SOCIAL MEDIA były kojarzone jako bardziej ekologiczne, ale brakuje Ci do tego specjalistów. Przygotujemy dla Ciebie odpowiedni content, który jest poprawny merytorycznie, ciekawy wizualnie, a także pomoże przyciągnąć nowych odwiedzających Twój fanpage.  

Wspomożemy również swoją wiedzą w kwestii odpowiedzi na ewentualne komentarze, które w dzisiejszych czasach bywają nieraz sporym problemem.

Ekomailing

Na pewno Twoja firma korzysta z newslettera oraz wysyła do swoich klientów szereg wiadomości. Jeśli chciałbyś poruszyć w nich jakiś temat dotyczący szeroko pojętej ekologii, ochrony przyrody, idei Zero Waste, to jest to działanie, w którym możemy pomóc. Przeanalizujemy wspólnie profil Twoich odbiorców i przygotujemy  kampanię mailingową z odpowiednim contentem. 

Klienci z całą pewnością docenią Twoje zaangażowanie w problemy środowiska naturalnego.

Wsparcie całościowe w komunikacji

Możemy tutaj zaproponować szereg działań połączonych z naszymi innymi projektami, bądź całkowicie samodzielnych:

  • opracowywanie raportów z realizowanych projektów ekologicznych
  • udział w filmach, wypowiedziach dla dziennikarzy
  • opracowanie treści do materiałów promocyjnych oraz na stronę WWW
  • opracowanie materiałów edukacyjnych dla interesariuszy Firmy
  • obejmowanie patronatem honorowych oraz medialnym

Te działania z reguły wiążą się z uczestnictwem w naszych działaniach dotyczących sadzenia drzew, warsztatach bądź EKOINTEGRACJACH.

Cause-relating marketing (CRM)

Polega na przekazywanie określonej kwoty lub procentu ze sprzedaży produktu na cele ekologiczne, m.in. na:

  • projekt Zadedykuj drzewko – fundowanie drzewa jako prezentu swoim klientom/pracownikom
  • projekt Wkręć się w Eko – ufundowanie sprzętu dla szkół/przedszkoli

Każdy wsparcie zostanie przez nas opisane oraz udokumentowane, a Twoja firma dostanie materiały potwierdzające realizację.

Pay roll & matching fund

Ten system działania polega na zachęcaniu pracowników do przeznaczania niewielkich kwot na wsparcie któregoś z naszych projektów ekologicznych bądź społecznych. Aby zwiększyć skalę wsparcia i poprzeć działania pracowników, można zastosować tzw. „matching funds”, czyli pomnożyć kwotę zebraną przez pracowników.

Każda forma wsparcia zostanie przez nas udokumentowana wraz z tym, co dzięki niej udało się zmienić na lepsze.