Czy Wisła może skończyć podobnie jak Odra?
|

Czy Wisła może skończyć podobnie jak Odra?

Rok temu, w sierpniu 2022 roku z rosnącym niepokojem obserwowaliśmy, jak w śmiertelnych konwulsjach wiła się jedna z najdłuższych rzek w naszym kraju. Tak ogromnej katastrofy ekologicznej nie można było ukryć ani zignorować –  na brzegach Odry odnajdywano tony martwych ryb. Dziś znamy przyczyny katastrofy na Odrze, ale czy korzystamy z tej wiedzy, by zapobiec…

Zatrzymaj wodę w miastach – sposoby retencji wody
|

Zatrzymaj wodę w miastach – sposoby retencji wody

Długoterminowe prognozy zmian pogody jasno wskazują, że zagrożenia klimatyczne (takie jak opady czy silne wiatry) będą narastać zarówno pod względem intensywności, jak i częstotliwości. Już teraz podtopienia, zniszczenia infrastruktury czy problemy komunikacyjne regularnie dotykają nasze miasta. Trzeba działać – czytaj dalej i poznaj sposoby retencji wody. Tymczasem miasta stale się rozwijają, kosztem terenów zieleni, prowadząc…

Woda, a urzędy – lepiej okiełznać, czy pielęgnować?
|

Woda, a urzędy – lepiej okiełznać, czy pielęgnować?

Joanna Perzyna: Mamy koniec czerwca (2021). Choć wiosna była chłodna i deszczowa, a pierwsza fala upałów przyszła późno, 100 gmin już prosi mieszkańców o oszczędność wody. Z czego wynikają te braki? Artur Furdyna: Zaskakujące, prawda? Szczególnie, gdy zestawić te informacje z całkiem niedawnymi  uspokajającymi doniesieniami polityków, że wszystko w tym sezonie będzie z wodą w…

Rola lasów w procesie łagodzenia skutków suszy i przeciwdziałania suszy
||

Rola lasów w procesie łagodzenia skutków suszy i przeciwdziałania suszy

Las i obieg wody w krajobrazie W niewielkiej miejscowości w południowo-wschodniej Polsce, w miejscu, gdzie być może jeszcze jakiś czas temu rosła puszcza karpacka, Lasy Państwowe – najpewniej w ramach realizacji funkcji edukacyjnej, która zaraz obok funkcji ochronnej i gospodarczej jest misją ich działalności – postawiły tablicę informacyjną: „Jak rośnie las?”. Na zdjęciach ilustrujących zagadnienie…

Nasadzenia śródpolne, miedze – techniki, dobór gatunków – skuteczność w zatrzymaniu wody
||

Nasadzenia śródpolne, miedze – techniki, dobór gatunków – skuteczność w zatrzymaniu wody

Miedze oraz zadrzewienia śródpolne są nieodłącznym elementem krajobrazu pól związanym z różnorodną strukturą upraw oraz form własności. Zadrzewienia śródpolne mają podstawowy wpływ na zachowanie dużej różnorodności biologicznej gruntów ornych, z uwagi na swoją bogatą strukturę i szerokie zróżnicowanie typów. Miedze tworzą wąskie, nieuprawiane pasy roślinności trawiastej, wyznaczające granice pól, ale i umożliwiające bezpieczną komunikację, tworząc…

Poprawa stosunków wodnych w rolnictwie
|

Poprawa stosunków wodnych w rolnictwie

Co mogą zrobić rolnicy, aby poprawić stosunki wodne w Polsce? Kapryśna i nieco opóźniona wiosna 2021 roku znacznie opóźniła wegetację roślin. Sadownicy obawiają się przymrozków, wielu z nich decyduje się na wykonywanie instalacji i zabiegów zraszania nadkoronowego, uważanego powszechnie za najpewniejszy sposób ochrony pąków. Szczęśliwie, duże opady śniegu zapewniły wystarczający zapas wody w glebie, mogłoby…

Mikroretencja wody – oczka wodne, kałuże ekologiczne
|

Mikroretencja wody – oczka wodne, kałuże ekologiczne

Zajmując się problematyką zmian klimatycznych w kontekście wytwarzania żywności, stabilności ekosystemów rolniczych, zauważyłem, że bardzo niewiele dyskutuje się o dwóch kluczowych elementach tej układanki. Gleba i woda stanowią podstawę wytwarzania żywności na całym świecie. Są ponadto nierozerwalnie połączone ze sobą zależnościami, które przenikają się wzajemnie – braki wody przyspieszają erozję gleby, nadmiar wody również potęguje…

To wszystko.

To wszystko.