W Fundacji naszym głównym celem jest podejmowanie działań na rzecz klimatu i tworzenie lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń. Obecnie wspieranie różnorodność biologicznej stanowi jedno z największych wyzwań, które stawia przed nami przyszłość. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała ochronę życia na lądzie i pod wodą za jedne z kluczowych Celów Zrównoważonego Rozwoju. ONZ uznało kryzys różnorodności biologicznej za jedno z trzech najważniejszych zagrożeń dla środowiska obok kryzysu klimatycznego oraz związanym z zanieczyszczeniem środowiska (potrójny kryzys planetarny).

Bio-audyt

Biznes a bioróżnorodność 

Wyzwania związane z bioróżnorodnością stają się coraz bardziej palącym zagadnieniem dla firm na całym świecie. Analizy przeprowadzone przez renomowane instytucje, takie jak Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) czy zespół Constanzy z roku 2014, ujawniają, że wartość natury dla globalnej gospodarki osiąga nawet 125 bilionów dolarów amerykańskich. Ponad połowa światowego PKB jest w umiarkowany lub znaczny sposób zależna od przyrody oraz świadczonych przez nią usług. Co więcej, coroczne publikacje WEF w ramach Global Risks Report stale umieszczają utratę bioróżnorodności w czołówce najważniejszych wyzwań dla globalnej gospodarki. 

Coraz więcej firm zauważa potrzebę audyt różnorodności biologicznej, z jednej strony wynika to z potrzeb raportowania ESG i pojawiających się regulacji prawnych w tym temacie a z drugiej strony rosnąca świadomość wśród konsumentów sprawia, że zaangażowanie firmy w tematy środowiskowe staje się odpowiedzią na oczekiwania konsumentów.

Dla kogo audyt bioróżnorodności

  • dla firm 
  • dla samorządów
  • dla rolników

Co oferuje audyt różnorodności biologicznej

  • Audyty bioróżnorodności w różnych ekosystemach, włączając w to lasy, obszary wodne, obszary zurbanizowane i obszary wiejskie.
  • Analizę danych dotyczących populacji gatunków roślin i zwierząt oraz ich środowiska życia. -Identyfikację obszarów priorytetowych do ochrony oraz zalecenia dotyczące działań odbudowujących bioróżnorodność.
  • Dostęp do eksperckiej wiedzy i wsparcia w zakresie ochrony środowiska oraz planowania działań na rzecz zachowania różnorodności biologicznej.

Dołącz do naszej misji ochrony i monitorowania różnorodności biologicznej. Razem możemy tworzyć lepszą przyszłość dla naszej planety i dla wszystkich jej mieszkańców.