Drzewa w walce z zanieczyszczeniem hałasem
||

Drzewa w walce z zanieczyszczeniem hałasem

Zanieczyszczenie hałasem to drugie po smogu największe zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Coraz częściej dostrzegamy ten problem, choć nadal jest bagatelizowany. Pomijając zagrożenie zawodowe, na hałas narażeni są niemal wszyscy ludzie, mieszkający w miastach, czy w pobliżu ruchliwych dróg. Choć może nie jesteśmy tego w pełni świadomi, codzienny kontakt z hałasem to dla organizmu…

Czy Wisła może skończyć podobnie jak Odra?
|

Czy Wisła może skończyć podobnie jak Odra?

Rok temu, w sierpniu 2022 roku z rosnącym niepokojem obserwowaliśmy, jak w śmiertelnych konwulsjach wiła się jedna z najdłuższych rzek w naszym kraju. Tak ogromnej katastrofy ekologicznej nie można było ukryć ani zignorować –  na brzegach Odry odnajdywano tony martwych ryb. Dziś znamy przyczyny katastrofy na Odrze, ale czy korzystamy z tej wiedzy, by zapobiec…

Co to jest kompost i kompostowanie?
||

Co to jest kompost i kompostowanie?

Kompostowanie to powszechna, przyjazna środowisku praktyka używana przede wszystkim w ogrodzie. Niektórzy preferują kupić kompost, inni zrobić swój. To samo tyczy się kompostowników, każdy znajdzie coś dla siebie. Czym jest kompost? Kompost to, najprościej mówiąc, nawóz organiczny, którego używa się do użyźnienia i napowietrzenia gleby. Kompost wytwarzany jest przede wszystkim z odpadów roślinnych i wzbogaca glebę…

Zatrzymaj wodę w miastach – sposoby retencji wody
|

Zatrzymaj wodę w miastach – sposoby retencji wody

Długoterminowe prognozy zmian pogody jasno wskazują, że zagrożenia klimatyczne (takie jak opady czy silne wiatry) będą narastać zarówno pod względem intensywności, jak i częstotliwości. Już teraz podtopienia, zniszczenia infrastruktury czy problemy komunikacyjne regularnie dotykają nasze miasta. Trzeba działać – czytaj dalej i poznaj sposoby retencji wody. Tymczasem miasta stale się rozwijają, kosztem terenów zieleni, prowadząc…

Woda, a urzędy – lepiej okiełznać, czy pielęgnować?
|

Woda, a urzędy – lepiej okiełznać, czy pielęgnować?

Joanna Perzyna: Mamy koniec czerwca (2021). Choć wiosna była chłodna i deszczowa, a pierwsza fala upałów przyszła późno, 100 gmin już prosi mieszkańców o oszczędność wody. Z czego wynikają te braki? Artur Furdyna: Zaskakujące, prawda? Szczególnie, gdy zestawić te informacje z całkiem niedawnymi  uspokajającymi doniesieniami polityków, że wszystko w tym sezonie będzie z wodą w…

Rola lasów w procesie łagodzenia skutków suszy i przeciwdziałania suszy
||

Rola lasów w procesie łagodzenia skutków suszy i przeciwdziałania suszy

Las i obieg wody w krajobrazie W niewielkiej miejscowości w południowo-wschodniej Polsce, w miejscu, gdzie być może jeszcze jakiś czas temu rosła puszcza karpacka, Lasy Państwowe – najpewniej w ramach realizacji funkcji edukacyjnej, która zaraz obok funkcji ochronnej i gospodarczej jest misją ich działalności – postawiły tablicę informacyjną: „Jak rośnie las?”. Na zdjęciach ilustrujących zagadnienie…

Nasadzenia śródpolne, miedze – techniki, dobór gatunków – skuteczność w zatrzymaniu wody
||

Nasadzenia śródpolne, miedze – techniki, dobór gatunków – skuteczność w zatrzymaniu wody

Miedze oraz zadrzewienia śródpolne są nieodłącznym elementem krajobrazu pól związanym z różnorodną strukturą upraw oraz form własności. Zadrzewienia śródpolne mają podstawowy wpływ na zachowanie dużej różnorodności biologicznej gruntów ornych, z uwagi na swoją bogatą strukturę i szerokie zróżnicowanie typów. Miedze tworzą wąskie, nieuprawiane pasy roślinności trawiastej, wyznaczające granice pól, ale i umożliwiające bezpieczną komunikację, tworząc…

Poprawa stosunków wodnych w rolnictwie
|

Poprawa stosunków wodnych w rolnictwie

Co mogą zrobić rolnicy, aby poprawić stosunki wodne w Polsce? Kapryśna i nieco opóźniona wiosna 2021 roku znacznie opóźniła wegetację roślin. Sadownicy obawiają się przymrozków, wielu z nich decyduje się na wykonywanie instalacji i zabiegów zraszania nadkoronowego, uważanego powszechnie za najpewniejszy sposób ochrony pąków. Szczęśliwie, duże opady śniegu zapewniły wystarczający zapas wody w glebie, mogłoby…

To wszystko.

To wszystko.