Projekt Ogrody deszczowe powstał w odpowiedzi na wyzwania, z jakimi mierzą się współczesne miasta, które borykają ze skutkami zmiany klimatu. Ekstremalnie wysokie temperatury, obniżenie jakości powietrza, powodzie i podtopienia, zanik bioróżnorodności i niesprzyjające lokalnej społeczności przestrzeni w centrach miast – to tylko niektóre z wyzwań z jakim już dziś mierzą się współczesne metropolie.

DESZCZOWE_OGRODY_logo

Miasta gąbki

Prognozy pogody przewidują nasilenie skutków zmiany klimatu, takich jak opady i silne wiatry, powodujące podtopienia, zniszczenia infrastruktury i problemy komunikacyjne w miastach. Niemal 70% wody opadowej jest odprowadzane do kanalizacji, co zwiększa ryzyko powodzi i tym samym powodując utratę tego cennego zasobu. Brak terenów zieleni podnosi temperatury i pogarsza fale upałów. Skutecznym rozwiązaniem jest zwiększenie retencji krajobrazowej poprzez stawy, ogrody deszczowe i przepuszczalne nawierzchnie. Zaangażowanie miast, firm i mieszkańców w ten proces może przekształcić miasta w „miasta gąbki” zdolne magazynować wodę.

Błękitno-zielona infrastruktura

Błękitno-zielona infrastruktura to koncepcja urbanistyczna, która łączy elementy infrastruktury wodnej (błękitno) z terenami zieleni (zielona), aby wspierać zrównoważony rozwój miast oraz łagodzić skutki zmiany klimatu. Obejmuje ona takie elementy jak parki, ogrody deszczowe, zielone przystanki, zielone ściany, przepuszczalne nawierzchnie chodników czy parkingów, stawy retencyjne, obszary zielone, ale również systemy kanalizacji deszczowej czy zbiorniki retencyjne.

Błękitno-zielona infrastruktura jest ważnym narzędziem w planowaniu urbanistycznym, które pomaga miastom przystosować się do zmieniających się warunków klimatycznych, poprawić jakość życia mieszkańców oraz chronić środowisko naturalne.

Ogrody deszczowe

Ogrody deszczowe to rozwiązanie zaczerpnięte z natury (ang. nature-based solutions), które wspiera retencję wód i zatrzymuje wodę w krajobrazie. Jest to specjalnie zaprojektowana przestrzeń w ogrodzie lub krajobrazie, w taki sposób aby gromadzić, oczyszczać i wykorzystywać wodę deszczową. Rozwiązanie to wspiera retencje oraz bioróżnorodność. Wyróżniamy ogrody deszczowe w pojemniku oraz ogrody deszczowe w gruncie.

Po co tworzyć ogrody deszczowe

Ogrody deszczowe, to rozwiązanie, które pozwala na:

  • efektywne gromadzenie wody deszczowej,
  • redukcję ryzyka powodzi,
  • ochronę lokalnej bioróżnorodności,
  • poprawę jakości wód gruntowych,
  • poprawę jakości powietrza,
  • zatrzymuje erozję gleby,
  • redukcję efektów tzw. wysp ciepła,
  • przyczynia się do tworzenia bardziej zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska przestrzeni miejskich,
  • wspiera edukację ekologiczna.

Ogród deszczowy w pojemniku, na terenie Przedszkola Montessori w Wieliczce. Po prawej ogród zaraz po wybudowaniu – kwiecień 2023, po lewej – lipiec 2023.