NASZE PROJEKTY

Hydrozagadka – jak wygrać z suszą?

22 marca 2021

Hydrozagadka - jak pokonać suszę

W lutym 2021 roku rozpoczęliśmy projekt „Hydrozagadka – jak wygrać z suszą?”, na realizację którego otrzymaliśmy dotację w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Czym jest nasza tytułowa Hydrozagadka?

Susza kontra każdy z nas

Polska należy do krajów o najmniejszych zasobach wodnych w całej Unii Europejskiej. Na jednego mieszkańca Polski przypada 1600 m3 wody na rok. W okresie suszy średnia ta maleje do 1000 m3 wody na jednego mieszkańca. Jeszcze w połowie XX wieku susze w Polsce pojawiały się średnio co 5 lat, natomiast od kilku lat obserwujemy pogłębiający się stan suszy, która obecnie występują już każdego roku w sezonie wiosenno-letnim. 

Zwiększone ryzyko występowania susz i zagrożenie deficytem wody spowodowane jest szeregiem czynników, z których najważniejsze to zmiany klimatu, polityka wodna naszego kraju, w ramach której nie przystosowuje się rozwiązań do zmieniających się warunków klimatycznych oraz niewielka świadomość Polaków w zakresie gospodarki wodą, szczególnie mikroretencji. Województwo Małopolskie jest szczególnie dotknięte suszą hydrologiczną, której efektem jest coraz mniejsza ilość wody w rzekach i zbiornikach wodnych. Projekt „Hydrozagadka – jak wygrać z suszą?” jest odpowiedzią na tę sytuację i próbą jej poprawy.

 

Co chcemy osiągnąć „Hydrozagadką”?

Celem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat sytuacji hydrologicznej w Polsce i roli, jaką pełni gospodarka wodna w walce z suszą, a także poszerzanie i wzmacnianie wiedzy w zakresie promowania i wdrażania rozwiązań retencyjnych.

Projekt kierowany jest z jednej strony do kilku wąsko sprecyzowanych grup społecznych: uczniów szkół ponadpodstawowych, urzędników, architektów oraz rolników z Małopolski, dla których organizowane będą szkolenia, warsztaty i materiały informacyjne. Z drugiej strony natomiast, dzięki efektowi kaskadowemu generowanemu przez szereg działań, takich jak publikacja artykułów, produkcja filmów i podcastów, otwarte konkursy: literacki i audiowizualny, prowadzenie platformy w przestrzeni online służącej wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie przeciwdziałania suszy, będziemy docierać do szerszego kręgu odbiorców, wychodząc poza granice Małopolski. 

Wszystkie nasze działania realizowane w ramach „Hydrozagadki” prowadzić będą do wzrostu kompetencji społecznych w zakresie przeciwdziałania suszy. Kompetencji, które mają realny wpływ na poprawę sytuacji hydrologicznej w naszym kraju.

Nasze działania, czyli co planujemy na najbliższe 2 lata?

  • 5 spotkań szkoleniowych dla pracowników/-czek urzędów z 5 gmin Małopolski: „Przeciwdziałanie suszy i mikroretencja – sposoby promocji działań wśród mieszkańców gminy”.
  • 5 spotkań szkoleniowych dla rolników z 5 gmin Małopolski: „Naturalne sposoby wspomagające utrzymanie wody w ekosystemie. Możliwości pozyskania dotacji na rozwiązania mikroretencyjne”.
  • 5 spotkań szkoleniowych dla architektów/-ek: „Rola architekta_ki w kształtowaniu ekologicznej świadomości społecznej i jego_jej wpływ na gospodarkę wodną i bioróżnorodność”.
  • Cykl 3 warsztatów dla min. 15 osobowych zespołów uczniowskich z 10 szkół ponadpodstawowych z Małopolski: „Susza i możliwości jej zapobiegania poprzez działania wzmacniające retencję”. 

  • Spotkania będą charakteryzować i przybliżać uczniom zjawisko niedoborów wody;
  • Podczas warsztatów pokażemy w jaki sposób można suszy zapobiegać na poziomie lokalnym dzięki inwestycjom w mikroretencję;
  • Przedstawimy ciekawe sposoby projektowania rozwiązań problemu za pomocą metod design thinkingu;
  • Efektem końcowym cyklu będzie wypracowanie przez każdy zespół uczniowski własnej koncepcji prowadzącej do przeciwdziałania suszy, która może zostać wdrożona np. na terenie placówki szkolnej. W drodze konkursu wyłonione zostaną 3 najlepsze pomysły, których wdrożenia zostaną przez nas sfinansowane.
  • 2 otwarte konkursy – dla wszystkich zainteresowanych pochodzących z Małopolski: konkurs audiowizualny oraz konkurs literacki, oba realizowane pod hasłem: „Hydrozagadka – mój sposób na suszę”. 

 

Co będzie się działo w najbliższym czasie?

Kilka najbliższych miesięcy to czas na realizację pierwszego etapu projektu, którego efekty będą miały swoją premierę w sierpniu 2021 r. Na naszej stronie internetowej opublikujemy wówczas materiały edukacyjne oscylujące wokół tematów suszy, retencji i bioróżnorodności. Artykuły, materiały audiowizualne, podcasty w przystępny sposób przybliżać będą odbiorcom treści, które pomogą nie tylko zgłębić teoretyczną wiedzę na temat sposobów przeciwdziałania suszy, ale także przedstawią konkretne rozwiązania, wskazówki i praktyczne porady jak to zrobić, wykorzystując własny ogródek. Materiały dostępne będą bezpłatnie na naszej stronie internetowej.    

O szczegółach projektu opowiemy na specjalnym spotkaniu z udziałem specjalistów, którego termin ogłosimy niebawem. Z jednej strony będzie to debata ekspertów, którzy na co dzień zajmują się badaniem sytuacji hydrologicznej w Polsce oraz propagowaniem i wdrażaniem rozwiązań retencji wody w przestrzeniach miejskich, na obszarach rolniczych, a także w przydomowych przestrzeniach. Celem debaty będzie próba zebrania różnych stanowisk, które dadzą nam odpowiedź na pytania: jaki wpływ na środowisko i gospodarkę wodną ma architektura? Co mogą zrobić rolnicy, aby poprawić stosunki wodne w Polsce? Co mogą zrobić urzędnicy, aby poprawić gospodarkę wodną swojej gminy? I w końcu: co może zrobić każdy z nas, by zatrzymać wodę w ekosystemie?

Z drugiej strony spotkanie będzie okazją do omówienia naszych następnych działań. Ogłosimy wówczas terminy rekrutacji na szkolenia i warsztaty, które będziemy organizować dla urzędników_czek, rolników, architektów_ek oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Małopolski. Przedstawimy szczegółowe tematy otwartych konkursów, sposoby i terminy zgłoszeń. Zaprosimy słuchaczy do współtworzenia z nami platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie retencji wody i opowiemy więcej o tych działaniach.

W sierpniu tego roku uruchomimy grupę na portalu Facebook, która łączyć będzie wszystkich szukających rozwiązań problemu niedoborów wody, zainteresowanych  tematami retencji i przeciwdziałania suszy. Będziemy tam dzielić się merytorycznymi materiałami, promować wartościowe treści, weryfikować rozprzestrzeniające się w sieci fake newsy związane z tematem suszy i wody. Będzie to także miejsce dialogu, dyskusji, których celem będzie wypracowywanie rozwiązań dla kontrowersyjnych problemów związanych ze sposobami zatrzymywania wody w ekosystemie. Osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z mikroretencją i szukają swego rodzaju grupy wsparcia, będą mogły zaczerpnąć tam informacji, zdobyć praktyczne wskazówki i podstawową wiedzę. My, jako moderatorzy grupy, zadbamy o to, aby przestrzeń ta była wolna od tzw. „hejtu” a inicjowane dyskusje odbywały się w duchu porozumienia bez przemocy.  

 

A już teraz…

Pracujesz w urzędzie gminy/miasta, jesteś rolnikiem lub architektem_ką i zainteresował Cię nasz projekt? Chcesz wziąć udział w szkoleniu bądź zdobyć więcej informacji na temat planowanych działań? Skontaktuj się z nami:

Koordynatorka projektu: Monika Zielińska | mzielinska@aerisfuturo.pl | tel. 609 194 029
Fundacja Aeris Futuro: Marek Piątkowski | mpiatkowski@aerisfuturo.pl | tel. 502 295 489

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Hydrozagadka-jak_wygrac_z_susza-patronat

 

INNE REALIZACJE

DENTSU POLSKA – razem posadziliśmy byliny

DENTSU POLSKA – razem posadziliśmy byliny

ATENOR – posadziliśmy buki w Lewinie Kłodzkim

ATENOR – posadziliśmy buki w Lewinie Kłodzkim

TECHLAND – ekologiczna walka o środowisko

TECHLAND – ekologiczna walka o środowisko

VIRGO – kolejne nasadzenia w Polance Hallera

VIRGO – kolejne nasadzenia w Polance Hallera

GS1 – skompensowaliśmy ślad węglowy konferencji

GS1 – skompensowaliśmy ślad węglowy konferencji

GARDNER DENVER POLSKA – wspólnie posadziliśmy drzewa

GARDNER DENVER POLSKA – wspólnie posadziliśmy drzewa

YVES ROCHER FOUNDATION – posadziliśmy 10 600 drzew w Lewinie Kłodzkim

YVES ROCHER FOUNDATION – posadziliśmy 10 600 drzew w Lewinie Kłodzkim

ASSTRA – posadziliśmy lipy na Uniwersytecie Jagiellońskim

ASSTRA – posadziliśmy lipy na Uniwersytecie Jagiellońskim

ATENOR – sadzimy drzewa w Lewinie Kłodzkim

ATENOR – sadzimy drzewa w Lewinie Kłodzkim

YVES ROCHER POLSKA – sadzimy byliny i rabaty ziołowe w Warszawie

YVES ROCHER POLSKA – sadzimy byliny i rabaty ziołowe w Warszawie

SIEMENS – 500 drzew w Dolinie Mgieł

SIEMENS – 500 drzew w Dolinie Mgieł

Renomat – Czas na Las w Górach Stołowych

Renomat – Czas na Las w Górach Stołowych

YVES ROCHER FOUNDATION – posadziliśmy 12 500 drzew i krzewów w Beskidzie Niskim

YVES ROCHER FOUNDATION – posadziliśmy 12 500 drzew i krzewów w Beskidzie Niskim

YVES ROCHER FOUNDATION – posadziliśmy 10 900 drzew w Zakładzie Lasów Poznańskich

YVES ROCHER FOUNDATION – posadziliśmy 10 900 drzew w Zakładzie Lasów Poznańskich

RANKOMAT – sadzimy 500 drzew na Dolnym Śląsku

RANKOMAT – sadzimy 500 drzew na Dolnym Śląsku

CATERPILLAR – nowe drzewa w Polance Hallera

CATERPILLAR – nowe drzewa w Polance Hallera

NEW MOON TALENT – 500 drzew na Uniwersytecie Jagiellońskim

NEW MOON TALENT – 500 drzew na Uniwersytecie Jagiellońskim

VISBY – sadzimy tysiąc drzew w PNGS

VISBY – sadzimy tysiąc drzew w PNGS

ISTA SHARED SERVICES POLSKA – 500 drzew

ISTA SHARED SERVICES POLSKA – 500 drzew

RANKOMAT – pomogliśmy stworzyć kalkulator śladu wodnego

RANKOMAT – pomogliśmy stworzyć kalkulator śladu wodnego

GS1 Polska – posadziliśmy 3000 drzew

GS1 Polska – posadziliśmy 3000 drzew

LiNa-Medical – posadziliśmy 1500 drzew

LiNa-Medical – posadziliśmy 1500 drzew

DECATHLON – sprzątanie lasu i ekowarsztaty

DECATHLON – sprzątanie lasu i ekowarsztaty

YVES ROCHER – CZAS NA LAS i 100 tys. drzew

YVES ROCHER – CZAS NA LAS i 100 tys. drzew

CEMEX – ekologiczne warsztaty i wykłady

CEMEX – ekologiczne warsztaty i wykłady

DECATHLON – projekt „Sportowe korzenie Decathlonu”

DECATHLON – projekt „Sportowe korzenie Decathlonu”

STATE STREET – warsztaty i ekokosmetyki

STATE STREET – warsztaty i ekokosmetyki

Chillout porozstajowy – warsztaty etnobotaniczne

Chillout porozstajowy – warsztaty etnobotaniczne

ZRÓBMY SOBIE OGRÓD – relacja z obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska

ZRÓBMY SOBIE OGRÓD – relacja z obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska

ZRÓBMY SOBIE OGRÓD – zaproszenie

ZRÓBMY SOBIE OGRÓD – zaproszenie

YVES ROCHER – posadzimy tysiące drzew w polskich górach

YVES ROCHER – posadzimy tysiące drzew w polskich górach

ACCO POLSKA – „Ekologiczna Klasa ze Snów”

ACCO POLSKA – „Ekologiczna Klasa ze Snów”

ROUE LIBRE – projekt „Bliżej Afryki”

ROUE LIBRE – projekt „Bliżej Afryki”

Najnowsze artykuły

DENTSU POLSKA – razem posadziliśmy byliny

DENTSU POLSKA – razem posadziliśmy byliny

Podczas akcji posadziliśmy byliny w Warszawie oraz znaleźliśmy czas na edukację wolontariuszy. To jeden z wielu sposobów by pozytywnie wpłynąć na środowisko i działać w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspólnie z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy oraz...

czytaj dalej
ATENOR – posadziliśmy buki w Lewinie Kłodzkim

ATENOR – posadziliśmy buki w Lewinie Kłodzkim

  Dzięki współpracy z firmą ATENOR udało nam się zasadzić nowe drzewa na terenie gminy Lewin Kłodzki. Posadziliśmy buki – 2022 sadzonek, a akcja została przeprowadzona majem 2022 roku. Lewin Kłodzki znajduje się w województwie dolnośląskim. To...

czytaj dalej
SOFTSERVE – majowe sadzenie w PNGS

SOFTSERVE – majowe sadzenie w PNGS

Sadzenie w PNGS odbyło się w ciepły majowy dzień. Spędziliśmy go w towarzystwie wolontariuszy i pracowników firmy SoftServe – razem dołożyliśmy się do poprawienia obecnej sytuacji Parku Narodowego. Nowe nasadzenia to szansa przywrócenia Parku jego naturalnego...

czytaj dalej
TECHLAND – ekologiczna walka o środowisko

TECHLAND – ekologiczna walka o środowisko

Walka o środowisko i klimatu jest nie jest prosta ani krótka. Potrzeba wysiłku wielu ludzi, którym zależy na naszej planecie. Nasze ostatnie działania pozwoliły na kompensację 75 ton dwutlenku węgla. To wszystko dzięki zaangażowaniu pracowników i wolontariuszy firmy...

czytaj dalej
VIRGO – kolejne nasadzenia w Polance Hallera

VIRGO – kolejne nasadzenia w Polance Hallera

Dzięki współpracy Fundacji Aeris Futuro z Wydawnictwem Virgo, na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego doszło do zasadzenia 333 nowych buków. Akcja sadzenia 14 kwietnia pokazała, że Wydawnictwu Virgo temat zadrzewienia jest naprawdę bliski. Darowizna...

czytaj dalej