Rozstrzygnięcie konkursu „Nie zapomnij o wodzie”

W ramach projektu „Hydrozagadka – jak wygrać z suszą” przeprowadziliśmy konkurs literacki „Nie zapomnij o wodzie”. Konkurs okazał się przedsięwzięciem niezwykle inspirującym, a ocenianie prac zapewniło jury bardzo wiele skrajnych emocji, od śmiechu do łez, po łzy głębokiego wzruszenia.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za podjęty wysiłek i podzielenie się swoją twórczością. Wybór najlepszych prac okazał się niemałym wyzwaniem, dlatego że każda z nich była wyjątkowa, a za pracami podążały niezwykłe historie osobiste.

Celem projektu „Hydrozagadka – jak wygrać z suszą” jest poszerzanie świadomości społeczeństwa na temat sytuacji hydrologicznej w Polsce i roli, jaką pełni gospodarka wodna w walce z suszą. Świadomość to pierwszy krok do zmian, dlatego tak ważne jest każde działanie, które pozwala na rozprzestrzenianie się informacji o dobrych praktykach dotyczących rozsądnej gospodarki zasobami wodnymi.

Niebywale cieszy nas, że przedział wiekowy uczestników konkursu był tak rozległy oraz że nadesłane prace były w tak różnorodnych formach literackich. Owszem, ocena w przypadku tak odmiennych form literackich była o wiele trudniejsza niż w przypadku bardziej ujednoliconych tekstów, jednak jak wiemy – to w różnorodności siła naszego świata! Chcielibyśmy docenić każdą pracę, niemniej jednak konieczne jest wyłonienie laureatów, zatem…

Zwycięzcy konkursu „Nie zapomnij o wodzie”:

 • Kategoria: Proza
  Magdalena Piskor „Pustynia wieczności”
 • Kategoria: Wiersz
  Artur Kozłowski „H2O to jest to”
 • Kategoria: Emocje
  Kinga Wawrzczak „Cicha woda”

Nagroda dla zwycięzców to czytnik e-booków Kindle 10.
Dodatkowo postanowiliśmy wyróżnić kilka prac, których autorzy otrzymają nagrody książkowe.

 • Wyróżnienie za pozytywne działania na rzecz swoich podopiecznych:
  Aneta Arion wiersz „Złota kropla życia”
 • Wyróżnienie za wspaniałą podjęty trud, wytrwałość i aktywną postawę:
  Dominika Górska „Lepiej nie zapomnij o wodzie”
 • Wyróżnienie za samodzielność i zaangażowanie:
  Kacper Nowicki wiersz „Wodo, wodo, jak mam żyć?”
 • Szczególne podziękowania dla Agnieszki Jamrozik za wspieranie autora.
 • Wyróżnienie za pełną miłości bajkę:
  Anna Kokot-Nowak „Symbioza hydroprzyjaźni”
 • Wyróżnienie za lekkość i zgrabność utworu:
  Julia Sałęga „Deszczyk”
 • Wyróżnienie za wyważoną opowieść z przesłaniem:
  Zuzanna Matuszczak „Zaraz będzie za późno”
 • Wyróżnienie za malowniczy opis przyrody oraz wiedzę na temat nadwodnego ptactwa:
  Tadeusz Charmuszko „Z jeziorem Dobczyckim w tle”
 • Wyróżnienie za ogrom włożonej pracy oraz bardzo skrupulatne podejście do tematu:
  Lena Pejo Janeczek i zagadka ekologiczna”

Prace konkursowe zostaną opublikowane w późniejszym terminie. Mamy nadzieję, że zachwycą i wzruszą czytelników tak samo, jak wzruszyły jury.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i zachęcamy do dalszych literackich działań nie tylko na rzecz naszej planety!