15 września zapraszamy na debatę o wodzie

Debata-o-suszyPada i pada, a nam grozi susza – dlaczego?

Jak wygląda sytuacja Polski w kontekście zasobów wodnych i zapotrzebowania na wodę? Jakie praktyki w gospodarowaniu wodą pogłębiają kryzys hydrologiczny, a jakie są skuteczną formą walki z suszą? Jakie zmiany w rolnictwie, planowaniu urbanistycznym i funkcjonowaniu gospodarstw domowych są konieczne, by przeciwdziałać suszy? Na te i inne pytania odpowiedzą zaproszeni goście w rozmowie z Joanną Mieszkowicz.

Nagranie z debaty jest dostępne online na stronie internetowej: 

Zapraszamy na debatę inaugurującą projekt „Hydrozagadka – jak wygrać z suszą?”. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Podczas spotkania opowiemy o planowanych w ramach projektu wydarzeniach: warsztatach, szkoleniach, konkursach. 

 

GDZIE: Fundacja Aeris Futuro, ul. Konfederacka 4, Kraków

KIEDY: 15 września 2021 r. godz. 15:30 – 17:00

Patronat Honorowy: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

Patronat medialny: Radio Kraków, Teraz Środowisko

Zaproszeni goście: dr Tomasz Jeleński, Marcin Wójcik, Jacek Zalewski

Prowadząca: Joanna Mieszkowicz (Fundacja Aeris Futuro) 

Dr Tomasz Jeleński – nauczyciel akademicki, architekt wnętrz, urbanista, absolwent wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie (1997) i Europejskiej Szkoły Architektury Klasycznej (ESSCA, 2016); w 2005 uzyskał doktorat z Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej. Stypendysta Ministra Kultury (2003) oraz Ministra Nauki (2004). Absolwent (2005), wieloletni wykładowca i trener akademii Challenges of Sustainable Development in Poland. W r.a. 2004/5 visiting tutor na Uniwersytecie w Cardiff. Od 2007 dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej; visiting professor w: Politecnico di Milano, Georg-Simon-Ohm Hochschule Nurnberg, University of Prishtina i Vienna University of Technology (2013-15). Twórca i kierownik Studiów Podyplomowych PK „Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast” (od 2016) i „CSR Management” (od 2019). Członek Rady Fundacji Sendzimira, ekspert Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) i Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) w dziedzinach zrównoważonego rozwoju przestrzennego, planowania i partycypacji społecznej. Od 2011 przewodniczący polskiej Kapituły INTBAU (International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism), od 2019 Przewodniczący/Chairman INTBAU College of Chapters. Autor nagradzanych projektów oraz kilkudziesięciu publikacji z dziedziny zrównoważonej urbanistyki. Naukowo specjalizuje się w problematyce zarządzania rozwojem miast, dziedzictwa naturalnego i kulturowego, trwałości i resiliencji miast oraz metod partycypacyjnych w praktyce planistycznej i projektowej. Kursy i warsztaty projektowe realizuje w wielu lokalizacjach w Polsce i za granicą.

Marcin Wójcik – rolnik i edukator, inicjuje projekty edukacyjne i działania lokalne w szeroko rozumianym obszarze rolnictwa i ochronie przyrody. Od 15 lat zajmuje się rolnictwem ekologicznym. Prowadzi gospodarstwo rolne w Beskidzie Niskim, gdzie wdraża praktyki z zakresu rolnictwa regeneratwywnego i agroleśnictwa oraz praktyki rolnicze dla ochrony klimatu. Tworzy także lokalną sieć rolników. Jest zaangażowany w projekty międzynarodowe, współpracuje z uniwersytetami i jednostkami naukowymi a także organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz zrównoważonego rolnictwa. Lubi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadząc warsztaty i szkolenia dla rolników.

Jacek Zalewskidyrektor w firmie RetencjaPL, prowadzi zespół zajmujący się projektami. Jako ekspert w zakresie gospodarki wodnej i wód opadowych od blisko 20 lat zajmuje się wsparciem dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i firm wodociągowych ale także Wód Polskich. W swojej codziennej pracy zajmuje się zagadnieniami technicznymi, ekonomicznymi, społecznymi, środowiskowymi i planowania przestrzennego miast „przyjaznych dla mieszkańców”, dbających o wodę i bezpieczeństwo mieszkańców. Szczególnie interesuje się inwestycjami, które ze względu na skalę i wielodyscyplinarność wymagają zrównoważonego podejścia lub takimi, gdzie osią projektu jest poszukiwanie kompromisu między ochroną przyrody, a ingerencją człowieka, z uwzględnieniem warunków ekonomicznych. Zarządzał przygotowaniem projektów wielodyscyplinarnych dla inwestycji o budżetach od kilku tysięcy do kilku miliardów złotych. W wystąpieniach publicznych akcentuje wagę rozwiązań retencji rozproszonej i mądrego planowania zielono-niebieskiej infrastruktury, nie stroniąc jednak także od dyskutowania poważnych projektów przeciwpowodziowych o znacznej skali.

Prowadząca spotkanie: Joanna Mieszkowicz – założycielka Fundacji Aeris Futuro, prezeska Fundacji w latach 2006-2020. Innowatorka społeczna, edukatorka ekologiczna, aktywistka miejska. W swoich działaniach stara się łączyć kulturę z naturą – zachęca do szacowania i niwelowania swojego negatywnego wpływu na środowisko organizatorów wydarzeń – jest twórczynią pierwszego w Polsce Kalkulatora emisji i rekompensaty CO2, stworzyła w Polsce standard Zielonych Wydarzeń, promuje rozwiązania pozwalające zaoszczędzić koszty, organizuje lub moderuje międzynarodowe wydarzenia angażujące ludzi w każdym wieku do praktycznych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Współtworzy, poza Aeris Futuro, Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w Krakowie, Wawelską Kooperatywę Spożywczą, Krakowską Elektrownie Społeczną.