Szkolenie dla architektów

To szkolenie dla architektów jest częścią projektu „Hydrozagadka – jak wygrać z suszą?” i będzie dotyczyło szeregu aspektów architektury związanych z potrzebą integracji środowiska zabudowanego z przyrodą.

Charakterystyczne dla XX wieku próby podporządkowywania natury i ujarzmiania jej przez szarą infrastrukturę przyniosły skutki odwrotne od oczekiwanych. Powoli ustępują one na rzecz bardziej symbiotycznych relacji między środowiskiem zbudowanym i światem przyrody. Architekci mają znaczący wpływ na tempo i zakres zmian, które z kolei będą miały zasadnicze znaczenie dla poprawy bioróżnorodności i warunków życia ludzi.

Koncepcja szkolenia

Obecny kryzys klimatyczny pokazuje, że potrzeba podjąć szybkie i zdecydowane działania. Współczesna nauka i rosnąca liczba obiecujących projektów oraz realizacji architektonicznych wskazują możliwości synergicznej poprawy bezpieczeństwa, komfortu i estetyki zrównoważonej architektury. Najbardziej obiecującym kierunkiem jest głębsza integracja środowiska zurbanizowanego z naturą i wprowadzanie na większą skalę przyrody do miast i osiedli ludzkich. Taka integracja jest możliwa zarówno w otoczeniu budynków jak i w samej ich strukturze.

Podczas szkolenia przedstawionych będzie kilka koncepcji „zielonej” architektury i przykłady realizacji, które w rozmaity sposób odpowiadają na dzisiejsze zagrożenia i potrzeby środowiskowe. Omówione będzie szerokie spektrum skal i kontekstów przestrzennych urbanistyki, architektury i budownictwa:

  • Nowe koncepcje błękitno-zielonej infrastruktury.
  • Cykl hydrologiczny – przywracanie naturalnego obiegu wody i ochrona przed podtopieniami.
  • Poprawa jakości środowiska zbudowanego poprzez wykorzystanie procesów naturalnych w przestrzeni zurbanizowanej.
  • Ochrona budynków i ludzi poprzez wprowadzanie rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS).
  • Synergiczne oddziaływania projektów zrównoważonych/zintegrowanych.
  • Ślad węglowy; cykl życia budynku; wpływ procesów budowy i funkcjonowania budynku na klimat.
  • Społeczna rola i odpowiedzialność architektów za jakość środowiska.

Czas trwania: 2h

Kto będzie prowadził to szkolenie dla architektów? 

Dr Tomasz Jeleński to nauczyciel akademicki, architekt wnętrz, urbanista, a także autor nagradzanych projektów oraz kilkudziesięciu publikacji z dziedziny zrównoważonej urbanistyki. Naukowo specjalizuje się w problematyce zarządzania rozwojem miast, dziedzictwa naturalnego i kulturowego, trwałości i reziliencji miast oraz metod partycypacyjnych w praktyce planistycznej i projektowej. To także twórca i kierownik Studiów Podyplomowych PK „Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast” (od 2016) i „CSR Management” (od 2019).

Kursy i warsztaty projektowe realizuje w wielu lokalizacjach w Polsce i za granicą.

Jest członkiem Rady Fundacji Sendzimira, ekspertem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) i Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) w dziedzinach zrównoważonego rozwoju przestrzennego, planowania i partycypacji społecznej

Jest absolwentem wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie (1997) i Europejskiej Szkoły Architektury Klasycznej (ESSCA, 2016); w 2005 uzyskał doktorat z Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej. Stypendysta Ministra Kultury (2003) oraz Ministra Nauki (2004). Absolwent (2005), wieloletni wykładowca i trener akademii Challenges of Sustainable Development in Poland. W r.a. 2004/5 visiting tutor na Uniwersytecie w Cardiff. Od 2007 dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej; visiting professor w: Politecnico di Milano, Georg-Simon-Ohm Hochschule Nurnberg, University of Prishtina i Vienna University of Technology (2013-15).

Od 2011 przewodniczący polskiej Kapituły INTBAU (International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism), od 2019 Przewodniczący/Chairman INTBAU College of Chapters.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Szkolenie jest częścią projektu „Hydrozagadka – jak wygrać z suszą?” realizowanego  z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Celem projektu jest:

  • Promowanie oszczędzania wody wśród polskiego społeczeństwa;
  • Poszerzanie i wzmacnianie wiedzy na temat rozwiązań mikroretencyjnych, które może wdrażać każdy z nas;
  • Zwiększenie kompetencji społecznych w zakresie przeciwdziałania suszy. Kompetencji, które mają realny wpływ na poprawę sytuacji hydrologicznej w naszym kraju.

W ramach projektu organizowane są szkolenia, warsztaty oraz konkursy. Informacje na temat bieżących wydarzeń znajdują się na stronie projektu.

Hydrozagadka-jak_wygrac_z_susza-patronat