Mała retencja w gminie, dobre praktyki i finansowanie – szkolenie dla urzędników

Zapraszamy urzędników gmin Małopolski do udziału w cyklu szkoleń online w ramach projektu pt.”Hydrozagadka – jak wygrać z suszą”.

Główną ideą programu jest edukacja ekologiczna i budowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne. Zapraszamy przede wszystkim osoby, którym temat ekologii i pozytywnej zmiany jest szczególnie bliski i chciałyby wdarażać rozwiązania małej retencji na obszarach swojej gminy. 

Na cykl składa się pięć szkoleń online. Zachęcamy Państwa do udziału w całym cyklu, ale jest również możliwość uczestnictwa w pojedynczych szkoleniach. Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają w wersji elektronicznej publikację pt. “HYDROZAGADKA – JAK WYGRAĆ Z SUSZĄ? Ochrona oraz zwiększenie zasobów wodnych w obrębie gmin”.

Aby otrzymać link do szkolenia, należy się zarejestrować wypełniając FORMULARZ 

Prowadzący szkolenia: Marcin Wójcik – rolnik i edukator, inicjuje projekty edukacyjne i działania lokalne w szeroko rozumianym obszarze rolnictwa i ochronie przyrody. Od 15 lat zajmuje się rolnictwem ekologicznym. Prowadzi gospodarstwo rolne w Beskidzie Niskim, gdzie wdraża praktyki z zakresu rolnictwa regeneratywnego i agroleśnictwa oraz praktyki rolnicze dla ochrony klimatu. Tworzy także lokalną sieć rolników. Jest zaangażowany w projekty międzynarodowe, współpracuje z uniwersytetami i jednostkami naukowymi, a także organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz zrównoważonego rolnictwa. Lubi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadząc warsztaty i szkolenia.

PROGRAM SZKOLEŃ:

1. Wstęp do tematu wody w terenach gminnych

Data: 11.02.2022 r.
Godz. 9.00-10.15

 • Wykład nt. aktualnej sytuacji hydrologicznej w Polsce i zmian jakie w niej zachodzą. Omówienie gospodarki wodnej w mikroregionach.
 • Jakie problemy w temacie wody dotykają terenów uczestników
 • Przedstawienie i omówienie wychwyconych przez uczestników problemów

2. Dobre praktyki w ramach retencji na terenach gminnych – przykłady z praktyki

Data: 18.02.2022 r.
Godz.  9.00-10.15

 • Prezentacja dobrych praktyk retencyjnych z terenów Polski i ze świata oraz jak nie powinny wyglądać inwestycje dotyczące gospodarki wodnej.
 •  Dyskusja nad dobrymi praktykami z którymi spotkali się uczestnicy w swoich regionach. Jakie działania zostały już podjęte? Jakie są planowane?

3. Rola rolnictwa w mikroretencji

Data: 25.02.2022 r.
Godz.  9.00-10.15

 • Retencja glebowa – co to jest i dlaczego jest tak istotna? Dobre praktyki w rolnictwie kluczem do sukcesu?
 • Panel dyskusyjny – co zrobić aby poprawić retencję na gruntach rolnych oraz zaangażować społeczność lokalną (w kontekście potencjałów poszczególnych gmin)?

4. Rozwiązania małej retencji na terenach zurbanizowanych

Data:4.03.2022 r.
Godz.  9.00-10.15

 • Prezentacja dobrych praktyk retencyjnych z terenów Polski i ze świata oraz jak nie powinny wyglądać inwestycje infrastrukturalne.
 • Dyskusja nad dobrymi praktykami z którymi spotkali się uczestnicy w swoich regionach. Jakie działania zostały już podjęte? Jakie są planowane?

4. Gdzie szukać dofinansowania?

Data: 11.03.2022 r.
Godz.  9.00-10.15

 • Przedstawienie źródeł finansowania działań z zakresu małej retencji.
 • Potencjalni sojusznicy i partnerzy strategiczni. 
 • Dyskusja nad źródłami finansowania w poszczególnych gminach.

REJESTRACJA: FORMULARZ 

Szkolenie jest częścią projektu „Hydrozagadka – jak wygrać z suszą?” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. 

Celem projektu jest: 

 • Promowanie oszczędzania wody wśród polskiego społeczeństwa;
 • Poszerzanie i wzmacnianie wiedzy na temat rozwiązań mikroretencyjnych, które może wdrażać każdy z nas;
 • Zwiększenie kompetencji społecznych w zakresie przeciwdziałania suszy. Kompetencji, które mają realny wpływ na poprawę sytuacji hydrologicznej w naszym kraju.

W ramach projektu organizowane są szkolenia, warsztaty oraz konkursy. Informacje na temat bieżących wydarzeń znajdują się na stronie internetowej Fundacji Aeris Futuro: https://aerisfuturo.pl/projekt/hydrozagadka-jak-wygrac-z-susza/

Patronat Honorowy: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

Patronat medialny: Radio Kraków, Teraz Środowisko

Kontakt w sprawie szkoleń:

Agnieszka Piątek
apiatek@aerisfuturo.pl
tel. 519 647 237