Jak skutecznie walczyć z suszą? Szkolenia dla rolników z Małopolski

Sposoby wspomagające zatrzymanie wody na terenach rolniczych. Co robić by skutecznie walczyć z suszą? Gdzie szukać źródeł dofinansowania?

Szkolenie-dla-rolnikow-retencja_wody

Szkolenia dla rolników z Małopolski

Zapraszamy rolników z województwa małopolskiego lub działających na terenie tego województwa na bezpłatny cykl szkoleń online poświęcony technikom rolniczym przeciwdziałającym skutkom suszy i sprzyjającym zatrzymaniu wody w glebie, a także tematowi źródeł dofinansowań, jakie można pozyskać na ich wdrażanie. 

Na cykl składa się pięć szkoleń. Zachęcamy Państwa do udziału w całym cyklu, ale jest również możliwość uczestnictwa w pojedynczych szkoleniach. Zalecamy zapisy od razu na wszystkie spotkania, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają broszurę informacyjną pt. Techniki rolnicze przeciwdziałające skutkom suszy w formie elektronicznej. 

Wszystkie szkolenia odbędą się w formie online. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, każdy z Państwa otrzyma mailowo link do spotkania. 

Rejestracja na szkolenie jest wymagana i odbywa się poprzez uzupełnienie FORMULARZA 

 

PROGRAM SZKOLEŃ

Wprowadzenie do zagadnienia wody w gospodarstwie rolnym

Data: 22.11.2021 r. (poniedziałek)
Godz. 18.30 – 20:00

 • Jak wygląda sytuacja hydrologiczna w Polsce?
 • Czy mamy się czego obawiać?
 • Co zrobić, aby przeciwstawić się suszy?
 • Praktyczne narzędzia do ochrony zasobów wodnych w gospodarstwach rolnych.

Agroleśnictwo i zadrzewienia

Data: 25.11.2021 r. (środa)
Godz. 18.30 – 20:00

 • Co to jest agroleśnictwo i jak zwiększyć rentowność gospodarstwa?
 • Co to jest uprawa współrzędna i sylwopastoralizm?
 • Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu nasadzeń w gospodarstwie?
 • Możliwości pozyskania środków na agroleśnictwo z PROW i inne formy finansowania.

Osłona gleby i uprawy

Data: 29.11.2021 r. (poniedziałek)
Godz. 18.30 – 20:00

 • Co nam daje osłona gleby?
 • W jaki sposób i czym zabezpieczać glebę?
 • Poplony, zielony ugór i inne wsiewki. 
 • Możliwości pozyskania środków na działania ochronne w gospodarstwie.

Próchnica źródłem życia

Data:  02.12.2021 r. (czwartek)
Godz. 18.30 – 20:00

 • Rola próchnicy w zatrzymywaniu wody i składników mineralnych w glebie.
 • Jak zwiększyć zawartość próchnicy w glebie?
 • Organizmy glebowe – jak zadbać o życie w glebie?
 • Wpływ zawartości próchnicy na wynik ekonomiczny gospodarstwa.

Intensywny rotacyjny wypas kwaterowy

Data: 06.12.2021 r. (poniedziałek)
Godz. 18.30 – 20:00

 • Dlaczego warto prowadzić wypas rotacyjny?
 • Zwiększenie przyrostu runi pastwiskowej i zrównoważenie produkcji.
 • Poprawa jakości gleby, w tym jej możliwości retencyjnych.
 • Utrzymanie i wzrost różnorodności biologicznej roślin i zwierząt.
 • Zabezpieczanie użytków zielonych przed niekorzystnymi zmianami klimatycznymi.
 • Poprawa dobrostanu zwierząt.
 • Wpływ intensywnego rotacyjnego wypasu kwaterowego na wynik finansowy gospodarstwa i możliwości pozyskania środków na inwestycje.

Prowadzący szkolenia: Marcin Wójcik

Rolnik i edukator, inicjuje projekty edukacyjne i działania lokalne w szeroko rozumianym obszarze rolnictwa i ochronie przyrody. Od 15 lat zajmuje się rolnictwem ekologicznym. Prowadzi gospodarstwo rolne w Beskidzie Niskim, gdzie wdraża praktyki z zakresu rolnictwa regeneratywnego i agroleśnictwa oraz praktyki rolnicze dla ochrony klimatu. Tworzy także lokalną sieć rolników. Jest zaangażowany w projekty międzynarodowe, współpracuje z uniwersytetami i jednostkami naukowymi, a także organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz zrównoważonego rolnictwa. Lubi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadząc warsztaty i szkolenia dla rolników.

Rejestracja na szkolenie jest wymagana i odbywa się poprzez uzupełnienie FORMULARZA