Hydrozagadka

Celem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat sytuacji hydrologicznej w Polsce i roli, jaką pełni gospodarka wodna w walce z suszą, a także poszerzanie i wzmacnianie wiedzy w zakresie promowania i wdrażania rozwiązań retencyjnych.

Projekt kierowany jest z jednej strony do kilku wąsko sprecyzowanych grup społecznych: uczniów szkół ponadpodstawowych, urzędników, architektów oraz rolników z Małopolski, dla których organizowane będą szkolenia, warsztaty i materiały informacyjne.

Z drugiej strony natomiast publikacja artykułów, produkcja filmów i podcastów, otwarte konkursy: literacki i audiowizualny, prowadzenie platformy w przestrzeni online służącej wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie przeciwdziałania suszy, pozwoli dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców, wychodząc poza granice Małopolski.

materiały

Scenariusze dla nauczycieli

materiały

DLA ROLNIKÓW, URZĘDNIKÓW I ARCHITEKTÓW

materiały

Do oglądania

Wycinka lasów i jej skutki
Zapory na rzecze – skutki budowy cz. I
Zapory na rzecze – skutki budowy cz. II
Pomysły na retencję wody w mieście
Budujemy deszczowe ogrody!
Nasadzenia śródpolne – skutki wycinki
Jak wędrują ryby? cz. I
Jak wędrują ryby? cz. II
Trawnik vs łąka kwietna
Regulacja rzek i jej skutki
materiały

Do czytania

 • Zrównoważone zarządzanie wodą opadową za pomocą ogrodów deszczowych

 • Czy Wisła może skończyć podobnie jak Odra?

 • Zmienność Natury to zaleta – uwagi o sytuacji hydrologicznej kraju

 • Nasadzenia śródpolne, miedze – techniki, dobór gatunków – skuteczność w zatrzymaniu wody

 • Przydomowe instalacje magazynowania i odzysku wody deszczowej

 • Zatrzymaj wodę w miastach – sposoby retencji wody

 • O retencji i melioracji, czyli gdzie jest nasza woda?

 • Dzieci i ryby głosu nie mają, czyli dlaczego z polskich rzek znikają ryby?

 • Mikroretencja – działanie dla każdego, lecz diabeł tkwi w szczegółach

 • Rola lasów w procesie łagodzenia skutków suszy i przeciwdziałania suszy

 • Co to jest „szara woda”? Instalacje do odzysku

 • EKOMAŁOPOLSKA – oszczędzajmy wodę

 • Mikroretencja wody – oczka wodne, kałuże ekologiczne

 • Poprawa stosunków wodnych w rolnictwie

 • Woda, a urzędy – lepiej okiełznać, czy pielęgnować?

 • Łąki kwietne – sposób na wodę

 • Duża retencja nie jest sposobem na suszę

 • Ślad wodny – co to jest?

Hydrozagadka-jak_wygrac_z_susza-patronat