napis alt

napis alt

napis alt


Przez_ekologie_do_wolnosci
Ministerstwo Środowisko i Instytut na rzecz Ekorozwoju we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Badao nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem serdecznie zapraszają na debatę poświęconą miejscu i roli ruchu ekologicznego w zmieniającym się świecie. Punktem wyjścia jest publikacja pt. „Przez ekologię do wolności. Ruch ekologiczny a 25 lat przemian - refleksje na 25-lecie odzyskania suwerenności Polski”. Debata odbędzie się 10 października 2014 r. w sali 308 Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Początek debaty o godz. 13:00. W trakcie spotkania będzie można otrzymad ww. publikację.
Koalicja Klimatyczna, której członkiem jest Fundacja Aeris Futuro, wystosowała apel do Prezydenta o przedstawienie podczas rozpoczynającego się  Szczytu Klimatycznego w Nowym Jorku propozycji takich działań ze strony Polski, które pomogą w ochronie świata przed klimatycznym chaosem.
Difass_logo
Celem projektu DIFASS jest zidentyfikowanie i przezwyciężenie barier internacjonalizacji MŚP oraz ułatwienie dostępu do finansowania dla tego sektora. Projekt skupi się na rozwoju i wdrażaniu bez dotacyjnych instrumentów finansowych, takich jak fundusze obrotowe/odnawialne, fundusze ponadregionalne i fundusze kapitału typu venture.
Cieszanow_rock_festiwal_2014
W dniach 21-24 sierpnia Fundacja Aeris Futuro uczestniczyła w jubileuszowej edycji Cieszanów Rock Festiwal. To już trzeci rok naszej współpracy nad zazielenianiem tego, jak niektórzy nazywają, Podkarpackiego Woodstocku.
Konkurs Ekobiuro Logo
Trwa Konkurs Ekobiuro 2014. Jeszcze do 8 września można przesyłać relacje konkursowe z proekologicznych działań podjętych w miejscach pracy.
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
telefon: 726 546 000, 12/ 430 08 22, e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
 
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków

REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803


engine solidside