Ogrody deszczowe w Gorzowie Wielkopolskim!

uczestnicy.

Narastające konsekwencje betonozy powodującej lokalne podtopienia dostrzegamy coraz częściej przy większych opadach. Teren Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim zyskał dwa ogrody deszczowe dzięki współpracy z Fundacją Aeris Futuro. Jest to jeden ze sposobów walki z tym problem.

Co to są ogrody deszczowe?

Do narzędzi stosowanych do zarządzania wodami opadowymi w krajobrazie należą ogrody deszczowe. Pod względem wizualnym przypominają zwykły ogród. Ich zadaniem jest pochłanianie nadmiernej ilości wody opadowej, usunięcie z niej zanieczyszczeń oraz uwolnienie do ekosystemu. Przyczyniają się również do zmniejszania odprowadzania wody z powierzchni nieprzepuszczalnych do kanalizacji, dzięki czemu zwiększa się retencja. Są miejscem życia nie tylko dla roślin, ale również owadów.
Wyróżniamy dwa rodzaje ogrodów deszczowych – w pojemnikach i w gruncie. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku stworzenie ogrodu deszczowego ma w głównej mierze służyć retencji, ale także wprowadzeniu rodzimych gatunków, które wesprą bioróżnorodność i trwałość ekosystemu.

Ogrody deszczowe – rośliny, które najczęściej sadzimy

Są to tzw. rośliny hydrofitowe. To one powinny stanowić około 50% wszystkich roślin w naszym ogrodzie. Ich głównym celem jest przechwytywanie i zatrzymywanie zanieczyszczeń, które znajdują się w spływającej wodzie. Często wykorzystuje się do tego gatunki wieloletnie – paprocie, turzyce, irysy czy kosaćce.
Rośliny hydrofitowe dzielimy na te, które tolerują suszę – stosowane do suchych ogrodów deszczowych, jak trzcina pospolita czy kozłek lekarski. Drugim rodzajem są rośliny hydrofitowe przybrzeżne, sadzone w obszarach zalewanych do wysokości ok. 30 cm. Na przykład pałki wąskolistne, babki wodne czy bodziszki błotne.

Dowiedz się, jak zrobić ogród deszczowy

Kiedy już wiemy, jakie rośliny posadzimy, musimy zastanowić się, jak zbudować ogród deszczowy. Na początku potrzebna nam będzie warstwa uszczelniająca – glina czy folia PCV, którą układamy na dnie oraz rura drenażowa, której zadaniem jest odprowadzenie nadmiaru wody. Możemy połączyć ją np. ze studzienką kanalizacyjną. Oraz pojemnik czy skrzynia, jeżeli tworzymy ogród w pojemniku. Istotnym elementem przy jego tworzeniu jest warstwa drenująca. To ona odpowiada za możliwości przesiąkania wody do warstw gleby znajdujących się niżej. Trzeba zatem pamiętać o użyciu żwiru lub keramzytu, który położony jest najgłębiej, później piasek, a na koniec mieszanka z ziemią ogrodniczą.

ogród deszczowy

HYDROZAGADKA – JAK WYGRAĆ Z SUSZĄ?

W ramach realizowanego przez nas projektu „Hydrozagadka – jak wygrać z suszą?” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG, który polega na proponowaniu rozwiązań mikroretencyjnych jako sposobu oszczędzania wody i przeciwdziałania suszy, a także podejmowaniu różnorodnych działań na rzecz ochrony rodowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju udało nam się zbudować dwa Ogrody deszczowe na terenie Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat ogrodów deszczowych, zapraszamy do odsłuchania podcastu na naszym koncie Spotify pt. „Jak zbudować ogród deszczowy i jakie rośliny w nim sadzić?” Jest to drugi odcinek z serii O klimacie i ekologii.

Link do odcinka w aplikacji Spotify