AUCHAN – sadzenie drzew na terenach zniszczonych – 1000 drzew w gminie Chojnice

Czas-na-las_Auchan_Chojnice

Razem z mieszkańcami posadziliśmy 200 brzóz, 150 lip, 100 buków i aż 550 dębów na terenie, który kilka lat temu ucierpiał wskutek nawałnicy.  Co dla nas ważne – otrzymaliśmy obietnicę, że sadzonki zostaną odpowiednio zaopiekowane. 

Sadzenie drzew na terenach zniszczonych ma sens

Choć często wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest pozwolić naturze działać samodzielnie i nie zalesiać terenów, które zostały zniszczone lub zdegradowane, to nie zawsze niestety, jest to faktycznie optymalne wyjście. Aktualnie dużym zagrożeniem dla lokalnej przyrody są obce gatunki inwazyjne, których ekspansja bywa znacząco szybsza niż rozprzestrzenianie się rodzimych roślin. Dlatego zalesianie terenów zniszczonych czy wypełnianie nisz gatunkami rodzimymi wspiera lokalną przyrodę i jest efektywną strategią walki z inwazją obcych drzew. 

Sadzenie na terenach zniszczonych to szansa na bioróżnorodny las

Utrzymanie bioróżnorodności jest kluczowe dla funkcjonowania ekosystemów, zachowania równowagi w przyrodzie i głównie dla dobrostanu ludzi. Dlatego działania takie, jak sadzenie rodzimych gatunków drzew, które dobierane są z uwzględnieniem warunków siedliska, jest ważnym i potrzebnym działaniem, choć jak się często okazuje, nadal mało popularnym i lubianym. 

Przy okazji akcji sadzenia drzew staramy się w związku z tym edukować i wspierać budowanie świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej i jej znaczenia dla całej planety. 

Mamy nadzieję, że uczestnicy naszych akcji sadzenia, mają poczucie, że wynoszą z tych wydarzeń wiedzę i większą świadomość, jakie cele przyświecają sadzeniu drzew. 

Sadzenie na terenie zniszczonym przez nawałnicę odbyło się dzięki naszym partnerom

Akcja w gminie Chojnice to efekt jesiennej akcji, która mogła zaistnieć dzięki współpracy z siecią sklepów Auchan oraz Fundacją Donateo.  Więcej o wydarzeniu można przeczytać w naszej zapowiedzi wiosennych akcji sadzenia. Pierwsze sadzenie odbyło się Łebie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę i zaangażowanie podczas organizacji oraz przebiegu wydarzenia!