Wiosenne sadzenie razem z Yves Rocher

Lasy na terenie gminy Lewin Kłodzki charakteryzują się dominacją sztucznego drzewostanu świerkowego, powstałego w wyniku wcześniejszej działalności człowieka, co przyczynia się częstej gradacji kornika drukarza i tym samym znaczących strat w drzewostanie.

Aby wesprzeć gminę w odtwarzaniu naturalnego charakteru lasów wiosną 2023 r. dzięki Yves Rocher Fondation posadziliśmy aż 6500 drzew!

Przywracanie naturalnego charakteru drzewostanów stanowi fundamentalne zadanie Parku Narodowego Gór Stołowych, ale również okolicznych gmin. Wskutek działalności człowieka na tych obszarach aż 78% lasów zajmują świerki, co niesie za sobą znaczące konsekwencje dla ekosystemu tego obszaru. Odtwarzanie prawidłowego składu gatunkowego drzew w Parku wymaga sztucznej ingerencji, która obejmuje nie tylko przebudowę drzewostanów, ale także ochronę młodych sadzonek przed zwierzyną.

Antropogeniczne monokultury świerkowe niosą ze sobą wiele negatywnych skutków dla przyrody w PNGS oraz w otulinie Parku. Jednym z rozwiązań, które istotnie wspiera przywracanie prawidłowego składu gatunkowego jest sadzenie gatunków drzew zgodnych z warunkami siedliska na miejscu uszkodzonych i usuniętych drzew.

Niestety, bez ingerencji człowieka niemożliwe jest przywrócenie zdegradowanym siedliskom ich naturalnego charakteru, stąd też organizowane są akcje sadzenia drzew w parku i jego otulinie.

Dzięki Yves Rocher drzewa posadzone zostały w dwóch lokalizacjach: Jerzykowice oraz Gołaczów. Wybraliśmy rodzime gatunki, które będą dostosowane do warunków siedliska, czyli były to: jodła, buk, klon i dąb.

Z Yves Rocher łączy nas owocna i długa współpraca.

Wspólnie posadziliśmy już ponad pół miliona drzew!

Yves Rocher to prężnie rozwijająca się firma kosmetyczna, która priorytetowo traktuje kwestie troski o środowisko. Już w 1989 roku marka ta stała się pionierem w Europie, rezygnując z testowania swoich produktów na zwierzętach. Jej kosmetyki opierają się na starannie dobranych składach, które wykluczają szkodliwe tworzywa sztuczne i silikony na rzecz wysokiej jakości olejów roślinnych. Yves Rocher wybiera formuły, które osiągają najwyższe wyniki pod względem biodegradowalności, a także aktywnie promuje przyjazne dla środowiska opakowania.

Fundacja Yves Rocher działa na rzecz ochrony środowiska od 1991 r, a od 2007 roku zajmuje się również sadzeniem drzew. W ramach nowej inicjatywy pod nazwą: Plant for Life zaplanowała posadzenie  35 milionów drzew do 2025 r.

Dziękujemy Yves Rocher za imponujące wsparcie programu „Czas na las!