Systemu kaucyjnego możemy nie zobaczyć aż do 2030 r.

Branża napojowa i strona społeczna domagają się jak najszybszego skierowania pod obrady Sejmu i uchwalenia ustawy o systemie kaucyjnym. Projekt bardzo potrzebnej pod względem ochrony środowiska i gospodarczym ustawy opracowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska z niewiadomych przyczyn nie trafił ciągle do Sejmu.

Istnieje realne zagrożenie, że system kaucyjny może nie być uchwalony w tej kadencji Sejmu, co oznacza, że znaczące zwiększenie zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych po napojach, w tym butelek PET, zamiast już w roku 2025, będzie możliwe najwcześniej w 2030. Za wprowadzeniem systemu kaucyjnego jest prawie 90% polskich konsumentów, strona społeczna i cała branża napojowa. Ma on przyczynić się do ochrony środowiska poprzez znaczące zwiększenie ilości zebranych i poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych po napojach. Dzięki temu z naszych parków, lasów i ulic znikną puste butelki PET i puszki po napojach. System przyczyni się również do poprawy czystości powietrza, bo butelki PET przestaną być spalane w piecach.

Brak systemu pogłębi problem zaśmiecania i jednocześnie uniemożliwi realizację założeń procedowanej właśnie ustawy wdrażającej unijną dyrektywę Single Use Plastic. Ustanawia ona nowe, obowiązkowe poziomy zbiórki i użycia surowca wtórnego w opakowaniach. W każdej nowej butelce PET od roku 2025 ma go być minimum 25%. Branża napojowa nie będzie w stanie spełnić tych wymagań bez wprowadzenia systemu kaucyjnego.

„Dalsze blokowanie ustawy i ewentualne jej nieuchwalenie w tej kadencji Sejmu oznacza wprost, że zamiast uruchomić system w roku 2025, Polska zrobi to nie wcześniej niż w roku 2030. To zupełnie niepotrzebne i szkodliwe dla środowiska i gospodarki opóźnienie. Wpłynie też na koszty produkcji, ceny i konkurencyjność branży napojowej, bo za niezrealizowanie poziomów zbiórki opakowań grożą wysokie karne opłaty. Bez systemu kaucyjnego producenci będą musieli kupować recyklat w innych krajach, gdzie systemy kaucyjne już funkcjonują lub w najbliższym czasie zostaną uruchomione” – alarmuje Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności.

„Wprowadzenie systemu kaucyjnego to unikalna szansa by zebrać 90% wprowadzonych na rynek opakowań, zmniejszyć koszty walki z zaśmiecaniem, a także spełnić oczekiwania ponad 90% polskiego społeczeństwa oraz producentów wprowadzających opakowania na rynek. Procedowany przez Rząd projekt to rozwiązanie kompromisowe uwzględniające potrzeby wszystkich interesariuszy”dodaje Filip Piotrowski, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.

Kontakt:

  1. Biuro prasowe PFPŻ ZP, mail: biuro@pfpz.pl, tel.: +48 22 830705
  2. Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, Filip.Piotrowski@zero-waste.pl, tel. +48 603 267 267