Regionalnie Aktywni – Forum Sieciujące Szkoły Aktywnego Sektora

Chcemy aktywnie i skutecznie wspierać organizacje pozarządowe w kontekście zbliżających się wyborów, dlatego bierzemy udział w spotkaniu sieciującym Regionalnie Aktywni.

Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy” to wspólny projekt realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt jest finansowany z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.  Stanowi kompleksową ofertę możliwości edukacyjnych i sieciujących ukierunkowanych na podniesienie konkurencyjności polskich lokalnych organizacji.

W dniach 24-25 maja 2023 r. w Lublinie odbędzie się spotkanie skierowane do osób działających w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, a także do przedstawicieli instytucji i samorządów, współpracujących z trzecim sektorem.

Przykładowe kwestie, jakie poruszane będą podczas forum sieciującego Regionalnie Aktywni:

  • Jakie przestrzenie i potrzeby działania przynosi ze sobą rok wyborczy?
  • Jakie stoją przed nami wyzwania, do jakich zmian dążymy i jak wspólnie możemy je osiągnąć?
  • Jak skutecznie wzmacniać organizacje pozarządowe i szukać możliwości działania, m.in. w kontekście zbliżających się wyborów i wobec najważniejszych aktualnie wyzwań?
Jako ekspert z ramienia Fundacji podczas wydarzenia wystąpi Joanna Mieszkowicz, która m.in. zabierze głos podczas dyskusji panelowej dotyczącej wyzwań związanych z wyborami, a także przedstawi swoje cenne doświadczenia na temat aktualnie bardzo istotnej kwestii: „Jak opowiadać mieszkańcom o potrzebach zmian w polityce energetycznej – na poziomie lokalnym i krajowym?”
Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Szkoła Aktywnego Sektora, towarzyszącego programowi „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Fundacja Inicjatyw Menedżerskich.
Więcej szczegółów na stronie Szkoła Aktywnego Sektora