ZESPÓŁ FUNDACJI

JOANNA MIESZKOWICZ

ZAŁOŻYCIELKA, PREZES FUNDACJI (2005-2020)

Innowatorka społeczna, edukatorka ekologiczna, aktywistka miejska. W swoich działaniach stara się łączyć kulturę z naturą – zachęca do szacowania i niwelowania swojego negatywnego wpływu na środowisko orgnizatorów wydarzeń – jest twórczynią pierwszego w Polsce Kalkulatora emisji i rekompensaty CO2, stworzyła w Polsce standard Zielonych Wydarzeń, promuje rozwiązania pozwalające zaoszczędzić koszty, organizuje wydarzenia angażujące ludzi w każdym wieku do praktycznych działań na zrównoważonego rozwoju, m.in. sadzenia drzew I ogrodów (wsparła posadzenie ponad 1,5 miliona drzew w Polsce). Współpracuje z festiwalami w całej Polsce, ma szerokie doświadczenie w projektach międzynarodowych. Współtworzy Fundację Aeris Futuro (zainicjowała jej powstanie w 2006 roku), Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w Krakowie, Wawelską Kooperatywę Spożywczą, Krakowską Elektrownie Społeczną (spółdzielnię inwestującą w fotowoltaikę). Stara się być eko-mamą. W wolnym czasie najchętniej podróżuje, tańczy i chętnie uczy tańców tradycyjnych z różnych kultur.

MAREK PIĄTKOWSKI

PREZES FUNDACJI (2020-…)

W Fundacji przez dłuższy czas pracuje jako koordynator projektów, a od 2020 roku jej prezes. Zajmuje się całością programu Czas na Las, jak również edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży. Absolwent kulturoznawstwa międzynarodowego UJ oraz historii UP w Krakowie. Realizuje się również zawodowo jako fotograf, pilot wycieczek oraz instruktor sportowy, choć z racji obowiązków fundacyjnych ma na to coraz mniej czasu.

Monika Zielińska

MONIKA ZIELIŃSKA

KOORDYNATORKA 

Absolwentka Kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie, edukatorka w zakresie edukacji globalnej, w tym również ekologicznej. Autorka tekstów poświęconych ekologii, odpowiedzialnej konsumpcji i rozwiązaniom zero/less waste. Od sześciu lat zajmuje się koordynacją projektów kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Współpracowała z Fundacją Wschód Sztuki, Galerią Art Agenda Nova, Fundacją Nośna, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Dializowanych oraz Krakowskim Forum Kultury. Wieloletnia wolontariuszka Polskiej Akcji Humanitarnej.

BARTŁOMIEJ OLESZKO

KONSULTANT DS. SOZOLOGII

Pracownik Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, odpowiedzialny za kwestie przyrodnicze w kontekście zieleni, przygotowania wystaw oraz warsztatów ekologicznych. Związany  z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również  Kołem Geografów tegoż uniwersytetu. Przez lata prowadził badania przyrodnicze, również w trudnodostępnych jaskiniach tatrzańskich. Skupiony bardziej na części abiotycznej środowiska, czyli badaniach hydrologicznych i geomorfologicznych, z nastawieniem na aspekty antropogenicznych wpływów środowiskowych. Speleolog, instruktor harcerstwa.

ANNA TABAKO

KONSULTANT DS. PUBLIC RELATIONS

Z wykształcenia amerykanistka, menedżerka kultury i organizatorka wydarzeń, z zamiłowania ekolożka. Jej motto: „Traktujmy naturę po partnersku, niepatriarchalnie, tak, jak chcemy, aby w społeczeństwie wszyscy byli traktowani fair i równo. Ocalimy planetę”.

TOMASZ TABAKO

KONSULTANT DS. PUBLIC RELATIONS

Profesor studiów komunikacyjnych, public relations i perswazji na Georgia State University w Atlancie. Ekspert w dziedzinie języków przywództwa – liderowania poprzez słowo i obraz – zwłaszcza w polityce i biznesie. Był konsultantem tak różnych grup, jak marketingowo-polityczna The Chris Long Inc, lobbingowe Polsko-Amerykanskie Forum Gospodarcze, pozarządowa The Humanities Foundation czy kontestacyjna Occupy Wall Street. Współpracował z Bogusławem Winidem i Janem Nowakiem-Jeziorańskim w kwestiach PR dotyczących przyjęcia Polski do NATO. Kooperował, jako wykładowca GSU, między innymi z CNN w Atlancie i gubernatorem Georgem Perdue. Był redaktorem naczelnym 2B: A Journal of Ideas. Członek amerykańskiej National Communication Association. Za działalność opozycyjną w PRL oraz aktywność w obszarze promocji i dyplomacji kulturalnej RP – odznaczony przez prezydenta Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

RADA FUNDACJI

PROF. ZBIGNIEW MICHAŁ KARACZUN

PRZEWODNICZĄCY RADY FUNDACJI AERIS FUTURO

Profesor SGGW i ekspert Koalicji Klimatycznej, polski sozolog, nauczyciel akademicki, działacz opozycji w PRL, działacz ruchu ekologicznego, badacz polityki ekologicznej i zarządzania środowiskiem.

PROF. ZWYCZ. WOJCIECH SUCHORZEWSKI

CZŁONEK RADY FUNDACJI

Związany z Politechniką Warszawską i niezależny konsultant (Suchorzewski Konsulting). Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, studiach, badaniach i nauczaniu inżynierii komunikacyjnej. Usługi konsultingowe dla instytucji lokalnych (samorządowych) , krajowych i zagranicznych, w tym dla agencji międzynarodowych w zakresie polityki transportowej, strategicznego planowania i programowania transportu i inwestycji oraz studiów wykonalności. Udział w projektach Unii Europejskiej, IPCC, OECD, ECMT, Banku Światowego, EBOR oraz ponad 5 lat pracy w United Nations Centre for Human Settlements (Habitat). Członek i rzeczoznawca SITK i TUP, przewodniczący Krajowej Rady ds. Autostrad, członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

DR HAB. INŻ. TOMASZ BERGIER

CZŁONEK RADY FUNDACJI

Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obszarem jego zainteresowań naukowych i dydaktycznych są praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju, w szczególności zrównoważona gospodarka wodna i inżynieria ekologiczna, obejmują oczyszczalnie hydrofitowe i możliwości ich zastosowania do osiągnięcia zrównoważonej gospodarki wodnej. Prowadził badania naukowe nad oczyszczaniem odcieków wysypiskowych z wykorzystaniem sztucznych mokradeł. Pomysłodawca i wykonawca projektu „Wastewater Gardens for Carpathian Mountains” mającego na celu promocję oczyszczalni ogrodowych w polskiej części Karpat. Prowadził szereg wykładów i szkoleń dotyczących oczyszczalni hydrobotanicznych dla władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych. Koordynator i wieloletni wykładowca Baltic University Programme (Sustainable Water Management, Sustainable Baltic Region). Redaktor naukowy książki Wyzwania zrównoważonego rozwoju oraz Magazynu Zrównoważony Rozwój Zastosowania. Autor licznych publikacji dot. zrównoważonego rozwoju i gospodarki wodno-ściekowej.

WOLONTARIUSZE

JACEK PIĄTKOWSKI

WOLONTARIUSZ

Wspiera Fundację podczas różnorodnych wydarzeń jako specjalista od logistyki i spraw technicznych. Jego siła spokoju udziela się wszystkim naokoło i wybitnie pomaga przetrwać stresujące chwile. Prywatnie miłośnik ciężkiego biegania i ciężkiej muzyki. Ciężką literaturą też nie gardzi.

BARTŁOMIEJ WĘGLARZ

WOLONTARIUSZ

Moje priorytety w życiu to dążenie do zrównoważonego rozwoju, zarówno osobistego, jak i mojego otoczenia. To zaszczepianie w innych wizji lepszego jutra tak, aby każdy zrozumiał swoją rolę w harmonii tego świata. Uważam, że nasz kraj czeka jeszcze długa droga do adaptacji nowych stylów życia, dlatego dokładam wszelkich starań, aby ludzie zrozumieli istotę ekorozwoju i zmieniali swoje nieświadome nawyki, które niekoniecznie są dostrzegane w życiu codziennym.