WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY – sadzenie drzew biocenotycznych

Na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego zasadziliśmy 4700 drzew w Trzebawiu i 1300 drzew w Trzcielinie. Wybraliśmy głównie gatunki biocenotyczne, które będą zwiększały lokalną bioróżnorodność.

Czym są drzewa biocenotyczne?

Drzewa biocenotyczne to drzewa niespełniające norm produkcyjnych pozostawiane w lasach, by zwiększyć ich bioróżnorodność, są to np. m.in. spróchniałe drzewa żywe i martwe, drzewa dziuplaste, drzewa o nietypowym pokroju lub z nietypowymi formami morfologicznymi, a także drzewa stanowiące pamiątkę kultury leśnej. Drzewa, które posadziliśmy w Trzebawiu oraz Trzcielinie to gatunki rodzime mające na celu poprawić bazę żerową dla ptaków i zapylaczy

Dlaczego sadzenie drzew w WPN jest tak ważne? 

Działania podejmowane przez Wielkopolski Park Narodowy mają przede wszystkim zwiększyć bioróżnorodność w ekosystemach leśnych i rolniczych. Razem z WPN w 2022 roku udało się zakupić sadzonki drzew i krzewów, które później zostały zasadzone w Trzcielinie oraz Trzebawiu. Obie wsie znajdują się w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim. 

  • Trzcielin – Sadzenia w tym miejscu zostały przeprowadzone w ramach ochrony czynnej. Prace zrealizowano w trudnych warunkach siedliskowych, pod okapem ekspansywnego gatunku obcego (robinii akacjowej). Zasadziliśmy tam 1300 drzew i krzewów, w tym dąb bezszypułkowy, grab pospolity, trzmielinę pospolitą i wiśnię ptasią. Zgodnie z planem, te gatunki w przyszłości zastąpią robinię. 
  • Trzebaw – Gatunki wybrane do sadzenia to bez czarny, wiśnia ptasia, dereń świdwa, głóg jednoszyjkowy, grusza dzika, jabłoń dzika, jarząb pospolity, kalina koralowa, olsza czarna, tarnina i trzmielina pospolita. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostało sfinansowane grodzenie powierzchni i przygotowanie gleby, ponieważ przez pewien czas drzewa wymagać będą ochrony przed jeleniowatymi. Nasadzenia mają na celu przeciwdziałanie erozji gleb oraz ochronę wód powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniami. Nowe krzewy i drzewa z czasem przyciągną ptaki i zapylacze, zapewniając im pożywienie oraz schronienie, tym samym zwiększając lokalną różnorodność biologiczną.

Kto przyczynił się do nasadzeń drzew biocenotycznych w WPN?

Nasadzenia w WPN odbyły się dzięki współpracy kilku firm. Wszystkim serdecznie dziękujemy za wsparcie akcji!

Trzcielin (1300 drzew):

  • Velo Bank –  to marka należąca do VeloBank S.A., stworzonego przez 8 największych polskich banków komercyjnych oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ich oferta dostępna jest w 300 oddziałach własnych i franczyzowych, a także w szerokiej sieci pośredników. 
  • Dentsu – to globalna sieć komunikacji marketingowej, która tworzy światowej klasy rozwiązania i usługi, otwierające nowe możliwości rozwoju i transformacji biznesowej na całej ścieżce doświadczenia klienta.

Trzebaw (4700 drzew):

  • Mega-Nysa – firma produkującą pojazdy użytkowe. Historia produkcji maszyn przemysłowych w ich firmie sięga 1872 roku. Od 2017 roku stała się częścią międzynarodowej Grupy Benalu.
  • Edwards Lifesciences – firma działająca w dziedzinie medycyny, skupiająca się na innowacjach medycznych w zakresie strukturalnych chorób serca, a także opieki krytycznej i monitorowania chirurgicznego. Firma współpracuje z czołowymi klinicystami i naukowcami w celu spełnienia niezaspokojonych potrzeb opieki zdrowotnej, pracując nad poprawą wyników leczenia pacjentów i poprawą jakości ich życia.

W obu miejscach:

  • Answear – lifespiracyjny sklep z wyselekcjonowanymi produktami oraz limitowanymi kolekcjami od setek marek. Obecnie ferują dostęp do ponad 500 światowych marek i 200 000 produktów.
  • Darowizny ze strony Czas na Las.

Serdecznie dziękujemy wszystkim firmom oraz osobom, które przyczyniły się do nasadzeń w Wielkopolskim Parku Narodowym.