GARDNER DENVER POLSKA – wspólnie posadziliśmy drzewa

Sadzenie z IRCO uczestnicy

Owocny dzień spędzony w towarzystwie pracowników i wolontariuszy firmy Gardner Denver Polska. Mimo przeciwności losu i trudnych warunków, nikt z obecnych nie chciał zrezygnować z sadzenia. Zgodnie z planem posadziliśmy 500 drzew.

Klika słów o tym dlaczego posadziliśmy drzewa akurat tutaj

Rankiem spotkaliśmy się z gospodarzem Doliny Mgieł – Panem Łukaszem. Jego zdaniem siedlisko permakulturowe, jakim jest Dolina Mgieł, tworzy się przede wszystkim dla harmonii i spokoju roślin znajdujących się w ogrodzie, które dzięki takiemu środowisku wydają o wiele zdrowsze plony.

„Są one również idealnym miejscem do zrozumienia współzależności zachodzących w przyrodzie oraz do nauki cierpliwości. Nie przyspieszamy wzrostu roślin ani tym bardziej nie poprawiamy natury.Taki jest też nasz cel”. Mówi Pan Łukasz. Pomysł na to miejsce na początku był tylko w głowie, pamięci komputera, a z biegiem czasu przerodził się w rzeczywistość. Od dziewięciu lat wraz z żoną, tworzy je zgodnie z zasadami permakultury. Celem jest stworzenie siedliska, które umożliwi osiągnięcie samowystarczalności.

Dlatego sadzenie drzew nie jest tutaj wyłącznie działaniem uprawnym. Zasadzone drzewa pozwolą w przyszłości skompensować emisję CO2Zwiększona zostanie również bioróżnorodność obszaru, a posadzone drzewa zabezpieczą teren przed wiatrem, a zatem parowaniem. Pojawiające się nowe drzewa są również najlepszym zaproszeniem dla ptaków i owadów zapylających.

Posadziliśmy drzewa – oto dlaczego

Wzrost powierzchni pustynnych oraz postępująca degradacja środowiska naturalnego staje się coraz częstszym zjawiskiem. Lasy są wypalane, niszczone i zaśmiecane, mimo niezliczonej liczby zalet, które niosą dla środowiska. Większość ludzi kojarzy drzewa przede wszystkim z tlenem i jest to oczywiście prawdziwe przekonanie, ale drzewa do zaoferowania mają dużo więcej. Pełnią funkcje ochronne oraz filtrujące. Ochładzają powietrze, poprawiają bioróżnorodność oraz magazynują nie tylko CO2, ale także wodę. A to tylko patrząc powierzchownie na temat drzew. Nawet tych kilka przykładów powinno przekonać, jak ważne są dla naszej biosfery. Mimo to sytuacja lasów na świecie i w Polsce nie polepsza się. Podobną rzecz zobaczyć możemy w miastach – coraz mniej drzew i zieleni. Naszym rozwiązaniem jest sadzenie nowych drzew. Jeżeli chciałbyś nas wesprzeć, odwiedź naszą stronę – CZAS NA LAS.

Wolontariusze i pracownicy firmy Gardner Denver Polska chcą posadzić drzewa, które wzbogacą tereny Doliny Mgieł. Dać dobry przykład i dbać o środowisko nie tylko na papierze, ale poprzez rzeczywiste działania. Udało nam się posadzić 500 sztuk sadzonek: 300 sztuk modrzewi i 200 sztuk lipy. Sadzenie jest istotnym działaniem dla poprawy jakości siedliska oraz funkcjonowania rolniczego krajobrazu.

Posadziliśmy drzewa by wspomóc naszą planetę, ale czy to wystarczy?

Niestety działalność człowieka na środowisko ma charakter dewastacyjny. W tej sytuacji, nie pozostało nam nic innego jak bieżąca próba odbudowy tego, co inni wciąż niszczą.

Marek Piątkowski – Prezes Fundacji Aeris Futuro, wypowiada się w tej sprawie następująco: „Pomoc w procesie zalesienia i zadrzewienia jest szansą na rekompensatę naszego szkodliwego wpływu oraz emisji CO2, którą wykorzystać może każdy. Co prawda, nie da zrekompensować się wszystkiego, ale sama chęć zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń tworzy szansę na poprawę. Wszyscy jesteśmy częścią środowiska, przez co każda nasza działalność w jakiś sposób na nie wpływa. Jeżeli nic się nie zmieni, w przyszłości wszyscy odczujemy zmianę klimatu, która może być katastrofalna dla cywilizacji”.

Lasy to obszar, który zamieszkuje blisko 80% wszystkich gatunków zwierząt. Zmniejszenie ich powierzchni bez wątpienia spowoduje wymieranie gatunków oraz destabilizację całego ekosystemu.

Serdecznie dziękujemy Gardner Denver Polska Sp. z o.o. za wkład w poprawę ekosystemu poprzez nasadzenie pięciuset drzew, które mogliśmy wspólnie posadzić w ramach projektu CZAS NA LAS.