YVES ROCHER FOUNDATION – posadziliśmy 6500 drzew w gminie Lewin Kłodzki

Długotrwała praktyka uprawy jednego gatunku drzew w lasach Lewina Kłodzkiego doprowadziła do dominacji monokultury świerkowej na terenie Narodowego Parku Gór Stołowych, a także w jego otulinie.

Przywracanie naturalnego charakteru drzewostanów stanowi fundamentalne zadanie Parku Narodowego Gór Stołowych oraz okolicznych gmin, których tereny są otuliną Parku. 

Park Narodowy Gór Stołowych to oczywiście bogactwo fauny i flory, ale przede wszystkim fascynujące formacje skalne i intrygujące labirynty, które można eksplorować.

Wskutek działalności człowieka w Parku Narodowym Gór Stołowych ponad 70% lasów zajmują monokultury świerkowe, co niesie za sobą znaczące konsekwencje dla ekosystemu tego obszaru. Podobna bądź jeszcze trudniejsza sytuacja występuje w okolicznych gminach. Przywracanie naturalnego charakteru tamtejszym lasom wymaga sztucznej ingerencji, która obejmuje nie tylko przebudowę drzewostanów, ale także ochronę młodych sadzonek przed zwierzyną.

Antropogeniczne monokultury świerkowe niosą ze sobą wiele negatywnych skutków dla przyrody w PNGS oraz w otulinie Parku.

Świerczyny na terenie parku i jego okolic wyhodowane zostały z odmian, które nie są przystosowane do warunków w Polsce, dlatego często padają ofiarą czynników naturalnych. W tamtejszych obszarach warstwa gleby jest dość płytka, a świerki wytwarzają powierzchniowy system korzeniowy, co sprawia, że silne wiatry powodują znaczne straty w drzewostanach. Ponadto takie lasy świerkowe charakteryzują się niską różnorodnością roślinną. Zazwyczaj tworzą one jednowarstwowe drzewostany bez rozwiniętego podszytu.

Na pogarszający się stan drzewostanów świerkowych istotny wpływ ma także rosnące zanieczyszczenie powietrza. Poważnym zagrożeniem, często wspominanym w mediach, okazał się kornik drukarz, dla którego osłabione lasy okazały się doskonałym miejscem do życia i gwałtownego rozwoju.

Razem z Yves Rocher Foundation odtwarzamy prawidłowy drzewostan w gminie Lewin Kłodzki.

Jednym z rozwiązań, które istotnie wspiera przywracanie prawidłowego składu gatunkowego w PNGS,  jak i w jego otulinie jest sadzenie gatunków drzew zgodnych z warunkami siedliska na miejscu uszkodzonych i usuniętych drzew świerkowych.

Aby wesprzeć gminę w odtwarzania naturalnego charakteru lasów na początku maja 2023 r. wspólnie z Yves Rocher Foundation posadziliśmy aż 6500 drzew w gminie Lewin Kłodzki!

Drzewa posadzone zostały w dwóch lokalizacjach.

Jerzykowice:

  • jodła 500 szt.
  • buk 500 szt.
  • klon 400 szt.
  • dąb 500 szt.

Gołaczów:

  • jodła 3000 szt.
  • buk 600 szt.
  • klon 500 szt.
  • dąb 500 szt.

Obecnie, jednym z najpoważniejszych wyzwań, jakie stoją przed życiem na naszej planecie, jest spadek bioróżnorodności.

Losy naszej planety są nierozerwalnie związane z bioróżnorodnością. Im bardziej zróżnicowany jest ekosystem, tym sprawniej działa. Bioróżnorodność zapewnia większą stabilność i odporność ekosystemów oraz zapewnia nam wiele bardzo cennych usług ekosystemowych niezbędnych do życia.

Praktyka sadzenia rodzimych gatunków drzew stanowi istotny wkład w zachowanie różnorodności biologicznej, a w przypadku gminy Lewin Kłodzki nabiera jeszcze większego znaczenia.

Współpracujemy z Yves Rocher już prawie 14 lat!

Yves Rocher z uwagą traktuje kwestie troski o środowisko. Już w 1989 roku marka ta stała się pionierem w Europie, rezygnując z testowania swoich produktów na zwierzętach. Jej kosmetyki opierają się na starannie dobranych składach, które wykluczają szkodliwe tworzywa sztuczne i silikony na rzecz wysokiej jakości olejów roślinnych. Yves Rocher wybiera formuły, które osiągają najwyższe wyniki pod względem biodegradowalności, a także aktywnie promuje przyjazne dla środowiska opakowania.

Fundacja Yves Rocher działa na rzecz ochrony środowiska od 1991 r, a od 2007 roku zajmuje się również sadzeniem drzew. W ramach nowej inicjatywy pod nazwą: Plant for Life zaplanowała posadzenie 35 milionów drzew do 2025 r.

Dziękujemy Yves Rocher za niegasnące zaangażowanie w program „Czas na las” i  aktywne wspieranie bioróżnorodności.

Doceniamy ogromny wkład wniesiony w działania na rzecz klimatu!