AIR LIQUIDE – „Czysta Akcja” połączona z sadzeniem drzew na terenie szkoły podstawowej!

Wspólnie z firmą Air Liquide, 14 września na terenie gminy Górno zrealizowaliśmy szeroką akcję, która obejmowała sadzenie drzew i krzewów na terenie szkoły podstawowej, sprzątanie zalewu i okolicznych obszarów zielonych oraz warsztaty edukacyjne. 

Kontakt z zielenią jest bardzo istotny dla zdrowia dzieci.

Zieleń na terenie placówek edukacyjnych ma istotne znaczenie dla komfortu, rozwoju i samopoczucia przebywających tam dzieci.
Badania pokazują, że obserwowanie drzew może sprzyjać aktywacji przywspółczulnego układu nerwowego, co sprawia, że jesteśmy bardziej zrelaksowani i mamy lepszy nastrój. Ponadto wiadomo, że u dzieci, które często przebywają w otoczeniu przyrody, można zaobserwować poprawę funkcjonowania kory przedczołowej, która jest odpowiedzialna za wiele procesów poznawczych.

Sadzenie drzew na terenie placówki edukacyjnej zawsze daje wiele satysfakcji!

Razem z Air Liquide na terenie Szkoły Podstawowej w Cedzynie posadziliśmy aż 22 drzewa oraz 20 krzewów.
Wybraliśmy rodzime gatunki, które dobrze sprawdzą się na terenie szkolnym i będą wsparciem dla ptaków oraz owadów zapylających.

Gatunki drzew posadzone na terenie szkoły podstawowej to:

  • Jarząb pospolity – 6 sztuk;
  • Dąb szypułkowy – 8 sztuk;
  • Klon pospolity – 4 sztuki;
  • Lipa drobnolistna – 4 sztuki.

Teren został także wzbogacony o krzewy, w tym m.in.: ligustr pospolity, irga zwyczajna, berberys zwyczajny, żarnowiec miotlasty, rokitnik zwyczajny.

Drzewa w pobliżu szkoły nie tylko zapewniają cień, poprawiają samopoczucie i mogą przyczynić się do lepszych wyników w nauce. Korale z jarzębiny, „ludziki” z żołędzi czy „klonowe noski” od pokoleń cieszą dzieci w każdym niemal wieku. Owoce i nasiona drzew, które zostały posadzone, stanowią zatem materiał, który dzieci mogą wykorzystać do zabawy i prac plastycznych.

 

Bioróżnorodność jest potrzebna także w mieście!

Choć miasto nie tworzy ekosystemu, jest jednak układem ekologicznym, w którym występują powiązane ze sobą ekosystemy, gdzie czynnikiem dominującym jest człowiek. Dlatego zwiększanie i utrzymanie różnorodności biologicznej jest istotne także dla obszarów miejskich, które mogą czerpać rozmaite benefity z obecności różnorodnej fauny i flory. Posadzone razem z Air Liquide rośliny będą stanowiły ważne wsparcie dla lokalnej bioróżnorodności, zapewniając np. schronienie i pokarm dla ptaków oraz owadów zapylających.

 

Nasz świat tonie w morzu odpadów, dlatego czas na  „Czystą Akcję”!

W ramach programu „Czysta Akcja przy wsparciu wolontariuszy z Air Liquide podjęliśmy się trudnego zadania polegającego na sprzątaniu zalewu Cedzyna oraz zbieraniu śmieci na terenie pobliskiego lasu.
Świadomość społeczna dotycząca ilości śmieci gromadzących się na terenach leśnych zauważalnie rośnie. Niestety, problem zanieczyszczenia zbiorników wodnych nadal jest rzadziej publicznie podejmowany, być może dlatego, że odpady zalegające w wodzie są mniej widoczne dla naszych oczu, a usuwanie ich jest bardziej skomplikowane, niż zbieranie śmieci na lądzie.

Wspólnie z wolontariuszami z firmy Air Liquide podjęliśmy się nie tylko usuwania odpadów z terenów zalesionych w okolicy zalewu Cedzyna, ale także przeprowadziliśmy niełatwą akcję łowienia śmieci, które nagromadziły się w wodach zalewu Cedzyna.

Podczas wydarzenia udało się zebrać prawie 1 tonę śmieci!

Program „Czysta Akcja” powstał na fundamentach globalnego wydarzenia, jakim jest Dzień Sprzątania Świata.

Przedsięwzięcie ma na celu oczyszczanie środowiska z odpadów, przy czym, jak widać, nie dotyczy ono jedynie działań na lądzie, gdyż poza terenami miejskimi, lasami, górami czy łąkami, sprzątane są także obszary wodne i podmokłe.

Idealnym uzupełnieniem wydarzenia okazały się warsztaty budowania budek lęgowych dla ptaków gnieżdżących się w dziuplach, różnego rodzaju wnękach i szczelinach.

W Polsce wiele gatunków ptaków z powodu utraty swoich naturalnych siedlisk lęgowych znacznie zmniejszyło swoją liczebność. Budki lęgowe dla ptaków to efektywny i jednocześnie bardzo prosty sposób ochrony i wsparcia populacji dziuplaków.

Podczas warsztatów z naszą fundacją wolontariusze Air Liquide zbudowali aż 40 budek dla ptaków!
Warsztaty zawsze stanowią znakomitą okazję nie tylko do rozwijania umiejętności współpracy i pogłębiania wiedzy na temat ekologii i przyrody, ale również są sposobem na relaks. Zadbaliśmy o to, żeby uczestnicy wynieśli ze spotkania rzetelną wiedzę na temat prawidłowej konstrukcji, pielęgnacji oraz umiejscawiania budek dla dziuplaków.

Kim są nasi partnerzy podczas wydarzenia na terenie gminy Górno?

Grupa Air Liquide, obecna w 75 krajach, jest światowym liderem w dziedzinie gazów, technologii oraz usług dla przemysłu i ochrony zdrowia. W swoich celach biznesowych grupa Air Liquide stara się stosować do zasad zrównoważonego rozwoju oraz angażować się w transformację energetyczną adekwatną do globalnej zmiany klimatu.

Dziękujemy Air Liquide za zaangażowanie i wsparcie programu „Czas na las” oraz „Czysta Akcja”, a tym samym cenne działanie na rzecz naszej planety!