VIRGO – kolejne nasadzenia w Polance Hallera

sadzenie drzew Polanka Hallera

Dzięki współpracy Fundacji Aeris Futuro z Wydawnictwem Virgo, na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego doszło do zasadzenia 333 nowych buków. Akcja sadzenia 14 kwietnia pokazała, że Wydawnictwu Virgo temat zadrzewienia jest naprawdę bliski.

Darowizna Wydawnictwa Virgo wiąże się z wydaniem książki „W obliczu przyszłości. Jak radzić sobie z kryzysem egzystencjalnym wobec zagrożeń klimatycznych” z maksymalnie niskim śladem węglowym przy jednoczesnej darowiźnie na ten cel przekazanej także przez autora książki Richarda Stieglera i tłumaczkę Alicję Lehrke.

Słoneczny kwietniowy dzień. Po wielu mroźnych porankach czwartek przed świętami zaskoczył nas wspaniałą pogodą na nasadzenia.

Nowe nasadzenie pozwoli na wypełnienie pustek, które naturalnie pojawiają się po obumieraniu poprzednich drzew. Poprzez wybieranie odpowiednich gatunków dla siedliska zapobiegniemy powstawaniu pustych przestrzeni. Pojawiają się one nie tylko na skutek naturalnych procesów, ale również z powodu działań owadów.

Dlaczego nasadzenia są dla nas tak ważne?

Polanka Hallera to obszar należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego o charakterze lasu ochronnego. Jest to kompleks mieszany, zarówno pod względem struktury wiekowej, jak i gatunkowej. Występują tu miejsca o prawidłowym składzie gatunkowym, które nie potrzebują pomocy do prawidłowego funkcjonowania, ale także te, które nie pasują do tego środowiska: sosny czy modrzewie. Są one mniej odporne na czynniki tego środowiska.

Gatunki, które zostały posadzone, zaproponował pracownik UJ Tomasz Jaworski. Uważa on, że sadzenie odpowiednich gatunków ma ogromny wpływ na bioróżnorodność regionu. Dzięki temu korzystają zapylacze, ptaki i cały ekosystem. Zwiększa się również retencja tj. zdolność do zatrzymywania wody.

Dlatego podczas wiosennego sadzenia zdecydowaliśmy się na buki, uważane za jedne z najpiękniejszych drzew w Polsce. Nasze działania skierowane są na przyszłość. Dzięki sadzeniu nowych drzew, gdy dojdzie do obumarcia poprzednich, nowe piętro nie tylko będzie już istnieć, ale będzie składało się z gatunków naturalnych dla tego siedliska. Zapobiegnie to pojawieniu się na terenie leśnym pustych przestrzeni, a nowo nasadzone drzewa zlokalizujemy w już istniejących lukach bezdrzewnych.

Zdaniem Prezesa Fundacji – Marka Piątkowskiego skutki nadchodzącej zmiany klimatycznej będą bardzo dotkliwe. Zrównoważone gospodarowanie lasami, ochrona ekosystemów, a przede wszystkim permanentne nasadzanie może zapobiec  wylesianiu i pustynnieniu w Polsce.

Serdecznie dziękujemy Wydawnictwu Virgo za wkład w poprawę ekosystemu poprzez nasadzenie drzew, które mogliśmy wspólnie posadzić w ramach projektu CZAS NA LAS.