DZP – 500 sadzonek w gminie Wieliszew

Razem z wolontariuszami kancelarii Domański Zakrzewski Palinka posadziliśmy drzewa i krzewy na porolnych gruntach w gminie Wieliszew.

Sadzić drzewa czy oddać pałeczkę naturze?

Niestety, działalność człowieka jest tak dalece inwazyjna dla całej Planety, że pozostawienie natury samej sobie, by samodzielnie przejęła kontrolę nad procesem regeneracji, niekoniecznie jest najlepszym rozwiązaniem.

Dlaczego przemyślana ludzka ingerencja w odnowę terenów zniszczonych może okazać się korzystna:

 • Powstrzymanie inwazji obcych gatunków drzew.
  Obce i mocno ekspansywne gatunki mogą zagarniać tereny szybciej aniżeli rośliny rodzime, a ponadto nierzadko rodzime gatunki wskutek działalności człowieka nie występują już na danym obszarze.
 • Ochrona bioróżnorodności.
  Inwazja gatunków obcych przyczynia się do spadku lokalnej różnorodności biologicznej i tym samym do wymierania gatunków rodzimych. Sadząc naturalnie występujące na danym obszarze gatunki drzew, wspieramy miejscową bioróżnorodność i pomagamy odtwarzać prawidłowy, adekwatny ekosystem.
 • Przyspieszenie odnowy terenu.
  Dobrze przemyślany plan sadzenia może sprawić, że teren zostanie szybciej zasiedlony i zregenerowany. Obecność drzew zacznie przyciągać zwierzęta, które z kolei napędzają machinę odnowy obszaru.

Sadzenie rodzimych gatunków drzew na terenie gminy Wieliszew jest efektywną metodą odbudowy ekosystemu.

Podczas wydarzenia organizowanego we współpracy  z kancelarią DZP, 10 listopada br. wolontariusze posadzili 400 drzew i 100 krzewów na porolnych gruntach, które gmina zdecydowała się zalesić.

Posadzone zostały rodzime gatunki dobrane odpowiednio do warunków terenu:

 • dąb szypułkowy – 150 sztuk,
 • brzoza brodawkowata – 250 sztuk,
 • głóg jednoszyjkowy – 100 sztuk.

Przedsięwzięcie poprzedził krótki instruktaż i wykład na temat znaczenia bioróżnorodności dla ekosystemów oraz jakości życia ludzi.

Kim jest nasz partner wydarzenia?

Domański Zakrzewski Palinka od wielu lat jest największą niezależną polską kancelarią prawniczą, z siedzibą w Warszawie i oddziałami w Poznaniu oraz Wrocławiu. Niejednokrotnie nagradzana i wyróżniana w międzynarodowych rankingach, kancelaria DZP zajmuje się kompleksowym wsparciem klientów ze wszystkich branż, oferując im pełen zakres doradztwa prawnego i podatkowego.

Dziękujemy kancelarii Domański Zakrzewski Palinka za zaangażowanie w przeciwdziałanie negatywnym skutkom globalnej zmiany klimatu i wsparcie programu Czas na las!