EDUKACJA Z KLIMATEM – warsztaty dla dzieci

W skład tych działań wchodzi kilka projektów, które realizowaliśmy na przestrzeni lat 2008-2011. Miały na celu edukację dzieci i młodzieży w kwestiach wspólnej odpowiedzialności za klimat, skutków efektu cieplarnianego oraz możliwości jego zapobiegania, m.in. poprzez sadzenie drzew. Poniżej kilka z realizacji.BLIŻEJ AFRYKI – projekt tworzony wraz ze Stowarzyszeniem Roue Libre z Francji


Projekt dotyczył lokalnych działań mieszkańców Polski, Francji i Burkina Faso i ich odniesieniom do globalnych zmian klimatycznych. Fundacja Aeris Futuro wraz ze Stowarzyszeniem Roue Libre z Francji zorganizowała cykl autorskich lekcji w szkołach podstawowych województwa małopolskiego.

Z NAUKĄ W LAS – projekt edukacyjny dla szkół i przedszkoli

Zmiany przyzwyczajeń są zawsze trudniejsze od nabywania nowych, dlatego postanowiliśmy działać ex ante. Stąd pomysł projektu „Z Nauką w Las” skierowanego do najmłodszych – przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

EKOLOGICZNA KLASA ZE SNÓW – konkurs plastyczny


Wspólnie z firmą ACCO POLSKA zrealizowaliśmy ogólnopolski konkurs plastyczny, w którym uczestnicy mogli zaprojektować swoją wymarzoną klasę

EKO REPORTER – warsztaty dziennikarstwa obywatelskiego


Projekt „Eko Reporter”, skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych, zlokalizowanych w małych miejscowościach województwa małopolskiego. Pozwolił zgłębić tajniki dziennikarstwa i opisać ważne kwestie prośrodowiskowe.