ROUE LIBRE – projekt „Bliżej Afryki”

Warsztaty Aeris Futuro

Projekt dotyczył lokalnych działań mieszkańców Polski, Francji i Burkina Faso, i ich odniesieniom do globalnych zmian klimatycznych.

Nasza fundacja, wraz ze Stowarzyszeniem Roue Libre z Francji, zorganizowała cykl autorskich lekcji w szkołach podstawowych województwa małopolskiego. Celem zajęć było rozbudzenie w dzieciach poczucia odpowiedzialności za globalne ocieplenie klimatu oraz życie innych ludzi, zainteresowanie kulturą Afryki oraz zmiana krzywdzących stereotypów na temat Afrykańczyków.