KRAFT HEINZ COMPANY – 1300 drzew na terenie gminy Przedbórz

Sadzenie rodzimych gatunków drzew zaplanowane razem z Kraft Heinz odbyło się na zdegradowanych terenach gminy Przedbórz i miało na celu m.in. przyspieszenie odnowy tego obszaru. 

Sadzenie miało także pomóc w opanowaniu ekspansji gatunków inwazyjnych, które zaczęły dominować w tym rejonie – na teren wkraczać zaczęła m.in. trudna do eliminacji robinia akacjowa która, choć obecna w naszym krajobrazie od dość dawna, nie jest gatunkiem naturalnie występującym na terenie Polski i pochodzi z Ameryki Północnej. Gatunki inwazyjne istotnie przyczyniają się do wymierania rodzimych organizmów i stanowią problem o daleko idących konsekwencjach, także dla gospodarki i zdrowia ludzi, dlatego potrzebne są liczne działania wspierające lokalną przyrodę.

Dwuetapowa akcja sadzenia z marką Pudliszki obejmowała wiosenne wydarzenia, podczas których teren gminy Przedbórz zyskał aż 1300 nowych drzew!

Akcję rozpoczęliśmy 25 kwietnia 2022 r. razem z wolontariuszami z firmy Pudliszki, sadząc 300 drzew na terenie o niełatwym podłożu. Wybraliśmy rodzaje drzew występujących w Polsce naturalnie, w tym będące gatunkiem pionierskim brzozy, których obecność umożliwia z czasem zasiedlanie roślinom bardziej wymagającym. Teren wzbogacony został również o gatunki takie jak: dąb szypułkowy, buk zwyczajny, topola osika oraz drzewa owocowe poprawiające bazę żerową dla ptaków i zapylaczy np. czereśnia ptasia czy jabłoń dzika. Z powodu trudnego podłoża, które przeważnie występuje w strefach zdewastowanych, akcja ta była sporym wyzwaniem dla wolontariuszy. W pocie czoła dzielnie i z pełnym zaangażowaniem, po krótkim instruktażu ze strony ekspertów Fundacji wolontariusze obsadzili teren zgodnie z planem.

Przedsięwzięcie na terenie gminy Przedbórz diametralnie zmieni charakter tego obszaru.

Kolejna faza sadzenia odbyła się wiosną 2023 i tym razem prace zostały wykonane przez wolontariuszy i pracowników Fundacji, którzy 22 kwietnia posadzili 1000 dębów. Planując tę turę nasadzeń, wybraliśmy dąb szypułkowy, który jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych gatunków dębów w Europie, a jego nazwa pochodzi od charakterystycznej szypułki, która mocuje żołądź (owoc dębu) do drzewa.

Nad akcją czuwał właściciel terenu, czyli Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, który skupia się na szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, organizując warsztaty, projekty, wyjazdy i szkolenia.

Dziękujemy firmie Kraft Heinz Company  za udział w akcji „Czas na las”, pomoc w odtwarzaniu różnorodności biologicznej i wsparcie walki o lepszy klimat. Dziękujemy także Ośrodkowi Działań Ekologicznych „Źródła” za cenną pomoc i możliwość działania na tym terenie.