WORDCAMP GLIWICE – 400 drzew na terenie gminy Lewin Kłodzki

Każdy zakupiony bilet na WordCamp Gliwice to jedno drzewo! 

Przeważnie wydarzeniom takim jak konferencje czy warsztaty towarzyszy ogrom gadżetów reklamowych oraz różnych pamiątkowych przedmiotów. Często są to rzeczy, które raz użyte, zbierają kurz na półce albo szybko lądują w koszu. Każdy drobny przedmiot, najczęściej wykonany z tworzyw sztucznych to w przyszłości problematyczny śmieć, a jak wiemy – odpady to poważny i globalny problem dla naszej planety. 

Sadzenie drzew zamiast wręczania gadżetów reklamowych to inicjatywa, która wspiera środowisko na wielu poziomach.

WordCamp to trzydniowa konferencja poświęcona wiedzy  o WordPressie, która odbywa się m.in. w Gliwicach. Podczas tegorocznego WordCamp w Gliwicach uczestnicy nie otrzymali tradycyjnego „welcome packa” pełnego gadżetów. Zamiast niego organizatorzy postanowili zadbać o zmniejszenie emisji CO2 i wesprzeć bioróżnorodność poprzez sadzenie drzew. Inicjatywa nie tylko redukuje ilość odpadów, wspiera środowisko, ale także, co bardzo istotne – pomaga zmieniać mentalność, przekonać, że wielu rzeczy naprawdę nie potrzebujemy, a inwestycja w przyrodę może dać wiele satysfakcji. 

Dzięki tej inicjatywie posadziliśmy 400 drzew w Lewinie Kłodzkim, w otulinie Parku Narodowego Gór Stołowych. 

Każdy bilet na konferencję oznaczał posadzenie jednego drzewa, które można odnaleźć w konkretnej, wskazanej lokalizacji. 

Sadzenie nie zawsze jest łatwe, jednak część organizatorów konferencji zdecydowała się wziąć udział w akcji sadzenia. Mamy nadzieję, że samodzielne sadzenie drzew dało wiele satysfakcji i było także okazją do poszerzania wiedzy nie tylko na temat samego procesu sadzenia. 

Akcje sadzenia drzew mają konkretne cele. 

Ponad 70% obszaru Parku Narodowego Gór Stołowych porastają monokultury świerkowe, które są skutkiem nastawionej na zyski działalności człowieka. W okolicznych gminach sytuacja jest podobna, a często nawet trudniejsza.

Monokultury świerkowe niosą ze sobą wiele negatywnych skutków dla przyrody w PNGS oraz w otulinie parku. Świerczyny na terenie parku i jego okolic nie są  przystosowane do zmieniających się w Polsce warunków klimatycznych, tym samym są mniej odporne na środowiskowe czynniki stresowe. Osłabione lasy, o niskim poziomie różnorodności biologicznej okazały się doskonałym miejscem do życia i gwałtownego rozwoju kornika drukarza, który dosłownie zdziesiątkował tereny parku i jego okolic. 

Renaturyzacja lasów na terenie gminy Lewin Kłodzki wymaga sztucznej ingerencji obejmującej przebudowę drzewostanów oraz ochronę młodych sadzonek przed zwierzyną.

Rozwiązaniem, które efektywnie wspiera przywracanie prawidłowego składu gatunkowego na terenie parku oraz w jego otulinie jest sadzenie gatunków drzew zgodnych z warunkami siedliska. Dzięki inicjatywie organizatorów WordCamp Gliwice mogliśmy posadzić 400 jodeł na terenie gminy Lewin Kłodzki, która samodzielnie nie była w stanie sfinansować odtwarzania ekosystemów.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie projektu „Czas na las” i promowanie ekologicznych rozwiązań podczas konferencji.