ING Lease Polska – „Czysta Akcja” sprzątanie Lasu Młocińskiego

ING_Leasse-Aeris_Futuro-akcja_CSR-sprzatanie

Gospodarowanie odpadami to poważne wyzwanie dla ludzkości. Aby przekonać się, jak dużym problemem jest zaśmiecanie, nie musimy analizować badań ani szukać zbyt daleko, gdyż zazwyczaj wystarczy odwiedzić okoliczne tereny zielone. Zalegające w zaroślach śmieci są niemal standardowym elementem krajobrazu. Odpady pojawiają się nie tylko wszędzie tam, gdzie stanie stopa ludzka, ale wręcz wyprzedzają nas o krok i docierają w miejsca, których eksploracja nadal jest ogromnym wyzwaniem. Od śmieci nie jest wolny nawet Rów Mariański, który przez człowieka odwiedzony został zaledwie dwa razy i ze względu na ekstremalne ciśnienie, nigdy nie udało się postawić stopy na jego dnie.

„Czysta Akcja” to przejrzysta strategia wspierania walki z odpadami

Świat dosłownie „tonie w morzu odpadów”, dlatego każde działanie mające na celu oczyszczanie naszej planety lub wspieranie procesu zrównoważonego gospodarowania odpadami jest istotną cegiełką, która pomoże budować lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń. 

Chociaż świadomość społeczna zauważalnie rośnie i akcje sprzątania terenów zielonych stają się coraz częstsze i bardziej pożądane, to zalegające śmieci stanowią nadal palący problem naszych czasów

ING_Leasse-Aeris_Futuro-akcja_CSR-sprzatanie

„Czysta Akcja” jest skuteczną metodą integracji uczestników wydarzenia  

22 kwietnia razem z wolontariuszami firmy ING Lease Polska podjęliśmy się sprzątania okolic podwarszawskiego Lasu Młocińskiego. Położony w północno-zachodniej części Warszawy Las Młociński to kompleks leśny, który stanowi ważne siedlisko dla różnorodnych gatunków roślin i zwierząt, oraz odgrywa istotną rolę jako miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców stolicy. Śmieci zalegające na terenach zielonych to poważne zagrożenie dla fauny i flory, pociągające za sobą szereg negatywnych konsekwencji dla ekosystemów naturalnych, stąd pilna potrzeba rozwiązania tego problemu. Zorganizowane akcje sprzątania nie tylko pomagają oczyścić tereny zielone, ale zapewniają korzyści także dla uczestników, którzy podczas takiego wydarzenia zwiększają świadomość ekologiczną, zyskują poczucie satysfakcji oraz poczucie wspólnoty, wzmacniając tym samym więzi społeczne i poczucie przynależności. 

ING_Leasse-Aeris_Futuro-akcja_CSR-sprzatanie

Warsztaty ornitologiczne i wsparcie dla ptaków dziuplaków

Ze względu na utratę siedlisk oraz naturalnych miejsc do lęgu w Polsce spadła liczebność populacji wielu niegdyś powszechnych gatunków ptaków. Prostą i skuteczną metodą ochrony i wspomagania populacji dziuplaków jest wieszanie budek lęgowych. 

Warsztaty ornitologiczne, które przeprowadziliśmy z wolontariuszami firmy ING Lease Polska miały na celu m.in. poszerzenie wiedzy na temat sytuacji ptaków w naszym kraju. Uczestnicy dowiedzieli się m.in., dlaczego obecność ptaków w mieście jest tak ważna i jak można wspierać populacje ptaków, a podczas części praktycznej uczestnicy zbudowali własne budki lęgowe dla ptaków. 

Dziękujemy firmie ING Lease Polska za aktywne działanie na rzecz środowiska oraz udział w programie „Czysta Akcja” . Mamy nadzieję, że wydarzenie zaszczepiło i ugruntowało w uczestnikach chęć i zapał do działań tego typu.