ABRIS CAPITAL PARTNERS – posadziliśmy drzewa i krzewy na terenie szkoły

Dzięki Abris Capital Partners teren wokół Szkoły Podstawowej nr 341 w Warszawie zyskał 20 dużych drzew oraz 22 krzewy.

W październiku br. razem z wolontariuszami firmy Abris Capital Partners zorganizowaliśmy wydarzenie, które obejmowało nie tylko sadzenie drzew i krzewów, ale także warsztaty edukacyjne oraz warsztaty z budowania budek dla ptaków. Rośliny posadzone zostały na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie.

Czy naprawdę potrzebujemy sadzenia drzew?

Drzewa i lasy są kluczowe dla istnienia życia na naszej planecie. Oczyszczają powietrze, filtrują wodę, zapobiegają erozji gleby, obniżają temperaturę i gwarantują schronienie oraz pokarm dla ponad trzech czwartych organizmów żyjących na lądzie.

Kolejne badania naukowe pokazują, jak istotne znaczenie ma dla dobrostanu i rozwoju człowieka środowisko, które go otacza. Potrzebujemy kontaktu z przyrodą, ponieważ jesteśmy jej nieodłączną częścią i coraz wyraźniej odczuwamy deficyt natury, przebywając w naszych zabetonowanych miastach.

Drzewa w miastach poprawiają komfort życia mieszkańców na wielu poziomach:

  • zapewniają cień i obniżać temperaturę powietrza latem;
  • zimą zapewniają ochronę np. przed wiatrem;
  • poprawiają jakość powietrza;
  • redukują hałas;
  • zmniejszają ryzyko podtopień i powodzi;
  • zwiększają bioróżnorodność;
  • pozytywnie wpływają na fizyczne i psychiczne zdrowie mieszkańców;
  • poprawiają samopoczucie mieszkańców;
  • sprzyjają kontaktom społecznym;
  • zmniejszają przestępczość.

Sadzenie drzew na terenach placówek edukacyjnych to duża korzyść także dla dzieci. 

Dzieci, których organizmy dopiero się rozwijają, okazują się szczególnie wrażliwe na warunki środowiska. Obecność zieleni, zwłaszcza na terenach szkół czy przedszkoli może pomóc nie tylko w nauce, ale także w budowaniu odporności psychicznej, czy relacji społecznych. Kontakt z zielenią obniża poziom stresu, poprawia koncentrację, obniża ciśnienie krwi, a także pomaga walczyć z depresją.

Podczas badań przeprowadzonych nad dziećmi utrzymującymi stały kontakt z przyrodą, zaobserwowano większą objętość istoty szarej mózgu w korze przedczołowej w porównaniu z dziećmi, które rzadko spędzały czas na terenach zielonych. Kora przedczołowa to część mózgu, którą uważa się za „najbardziej ludzką” i odgrywa kluczową rolę w procesach myślowych.

Akcje sadzenia drzew to doskonała okazja do budowania świadomości ekologicznej.

Po krótkim, esencjonalnym  szkoleniu wolontariusze firmy Abris Capital Partners przy wsparciu ekspertów Fundacji przystąpili do działania i na terenie placówki posadzili 20 dużych drzew. Teren szkoły dzięki tej akcji wzbogacą gatunki drzew takie jak: dąb szypułkowy, klon pospolity, jarząb pospolity.

Drzewa, poza wymienionymi wyżej korzyściami dodatkowo zapewnią dzieciom materiały do zabawy czy np. do prac plastycznych. Żołędzie, klonowe „noski” czy „korale z jarzębiny” od pokoleń stanowią inspirację do projektów i dziecięcych zabaw.

W czasie wydarzenia wolontariusze zasadzili także 22 krzewy kaliny koralowej, które nie tylko staną się wsparciem dla zapylaczy i ptaków, ale również sprawdzą się jako ozdobne rośliny.

Bioróżnorodność jest kluczowa w walce z globalną zmianą klimatu.

Gatunki inwazyjne oraz spadek różnorodności biologicznej to duże zagrożenie dla naszej rodzimej przyrody, ale także dla naszej gospodarki i jakości naszego życia. Przyroda zapewnia nam wiele bardzo cennych usług, które korelują z poziomem bioróżnorodności. Świadczenia ekosystemowe stanowią główne dobra publiczne niebędące produktem rynkowym i nieposiadające ceny.

Dlatego właśnie podczas warsztatów ekologicznych razem z firmą Abris Capital Partners rozmawialiśmy na temat bioróżnorodności oraz jej roli w funkcjonowaniu całej planety.

Prostą i skuteczną metodą ochrony ptaków jest wieszanie budek lęgowych.

Znajomość lokalnej przyrody pomaga tworzyć z nią więź i zachęca do troski o nią, dlatego w ramach warsztatów ornitologicznych uczestnicy mieli okazję poznać najczęściej spotykane w Polsce ptaki i dowiedzieć się więcej na temat ich zwyczajów. Pozytywnym aspektem wydarzenia był także fakt, że wszystkich elementach akcji udział brały dzieci. Dzięki budowaniu świadomości ekologicznej od najmłodszych lat możemy nauczyć młode pokolenia szacunku do przyrody i pokazać im, jak troszczyć się o planetę, aby była zdrowa i piękna.

Część praktyczna warsztatów polegała na samodzielnym skręcaniu budek dla ptaków, co było dobrą okazją do trenowania umiejętności manualnych, szczególnie dla dzieci.

Aby uhonorować i upamiętnić wydarzenie wręczyliśmy uczestnikom wydarzenia certyfikat za wsparcie programu „Czas na las” i działanie na rzecz ochrony naszej Planety.

Serdeczne podziękowania dla firmy Abris Capital Partners za działanie na rzecz środowiska i wsparcie programu „Czas na Las”!