ARVAL – Sprzątanie brzegu Wisły w Warszawie oraz warsztaty ornitologiczne

Arval - sprzątanie brzegów Wisły

Problem zalegających odpadów jest jednym z najpoważniejszych wyzwań ekologicznych współczesnego świata. Wzrost populacji i konsumpcjonizmu prowadzi do generowania ogromnych ilości śmieci, które trafiają na wysypiska i w zasadzie do wszystkich ekosystemów. 

Sprzątania terenów zielonych z wolontariuszami

Odpady zalegające na dzikich terenach takich jak parki, lasy i nieużytki stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Wyrzucane przez ludzi śmieci nie tylko szpecą krajobraz, ale przede wszystkim zagrażają życiu dzikiej fauny i flory. Ponadto, substancje chemiczne uwalniane z rozkładających się śmieci zanieczyszczają glebę i wody gruntowe, wpływając negatywnie na cały ekosystem. 

Choć społeczeństwo coraz częściej dostrzega problem i coraz chętniej podejmuje działania by dbać o czystość dzikich terenów oraz zwracać uwagę na gospodarkę odpadami, nasza planeta nadal pilnie potrzebuje intensywnych działań w kierunku oczyszczania ze śmieci. 

Akcja sprzątania terenu nad Wisłą z wolontariuszami firmy Arval

Akcje wspólnego sprzątania mogą przynosić wiele korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla społeczności. Takie inicjatywy przede wszystkim zwiększają świadomość ekologiczną uczestników, uczą odpowiedzialności za otoczenie oraz promują zrównoważone praktyki. Wspólne sprzątanie ponadto buduje poczucie wspólnoty i współpracy, wzmacniając więzi społeczne i poczucie przynależności. 

Dodatkowo uczestnictwo w takich wydarzeniach może inspirować innych do dbania o środowisko i angażowania się w podobne inicjatywy, tworząc pozytywną falę zmian.

Arval - sprzątanie brzegów Wisły

Akcja sprzątania terenu w okolicy Portu Siekierki

10 maja br. razem z wolontariuszami firmy Arval podjęliśmy się oczyszczania lasu łęgowego w okolicy tzw. Portu Siekierki. Port Siekierki to obszar znajdujący się na południowym krańcu Warszawy, w dzielnicy Mokotów, nad Wisłą. W przeszłości miał służyć głównie do przeładunku materiałów budowlanych i innych towarów, które mogły być transportowane drogą wodną. Opuszczony i zaniedbany port z czasem stał się miejscem nielegalnego składowania odpadów, co przyczyniło się do degradacji tego obszaru. Obecnie teren jest w trakcie rewitalizacji, a dzięki wsparciu Zarządu Zieleni m.st. Warszawa mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę do procesu oczyszczania okolicy z zalegających śmieci. 

Warsztaty ornitologiczne 

Po zakończeniu zbierania odpadów i krótkim relaksie wolontariusze wzięli udział w warsztatach ornitologicznych, podczas których nie tylko mogli poszerzyć swoją wiedzę, ale także zbudować własną budkę lęgową. 

Budki dla ptaków dziuplaków odgrywają istotną rolę w ochronie tych gatunków, szczególnie w zmienionych przez człowieka środowiskach. Poprzez ich instalację oraz odpowiednią konserwację możemy znacząco przyczynić się do zachowania różnorodności biologicznej, oferując ptakom bezpieczne schronienie i miejsce do gniazdowania.

Serdecznie dziękujemy firmie Arval za udział w „Czystej Akcji” i troskę o stan naszej planety. Mamy nadzieję, że wydarzenie zapewniło uczestnikom poczucie satysfakcji i zachęciło do dalszych zielonych działań.  Dziękujemy także za współpracę Zarządowi Zieleni m.st. Warszawa, dzięki któremu mogliśmy przeprowadzić działania na wskazanym terenie.