RINGIER AXEL SPRINGER – sadzenie w Radomiu

Aby zmaksymalizować wsparcie dla populacji owadów i ptaków, tym samym zwiększyć różnorodność gatunkową, wybraliśmy drzewa oraz krzewy owocowe – posadziliśmy gatunki takie jak: grusza polna, jabłoń dzika, czereśnia ptasia, jarząb pospolity, dereń jadalny czy głóg.

Przebieg sadzenia

Przeprowadzenie akcji sadzenia wymagało oczyszczenia terenu z roślin inwazyjnych, głównie nawłoci kanadyjskiej, która bardzo obficie porastała wybrany obszar miejski. Na części powierzchni znajdowały się także inwazyjne klony jesionolistne. Posadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów w miejsce, gdzie obecne były inwazyjne rośliny, przyczyni się do kompletnej zmiany charakteru tego obszaru. Dodatkowo wszystkie drzewa zostały zabezpieczone przed zgryzaniem przez zwierzęta i mamy nadzieję, że będą służyły następnym pokoleniom.

Wydarzenie nie ograniczało się jedynie do sadzenia, gdyż w trakcie spotkania staraliśmy zwracać uwagę na tak ważne kwestie, jak rola owadów w ekosystemie. Poza teoretycznym wsparciem wolontariuszy przeprowadziliśmy także warsztaty budowania hoteli dla owadów.

Całe wydarzenie wspierał zdrowy, zielony catering wegański.

Dzięki komu przeprowadziliśmy sadzenie w Radomiu?

Ringier Axel Springer Polska łączy w sobie wiele znanych marek z obszaru prasy, mediów i Internetu. Należy do nich m.in. Onet, Przegląd Sportowy, Fakt oraz Newsweek. Na stronie firmy możemy znaleźć informacje, że zależy im na tym, by zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko, ale również zachęcić do tego czytelników, użytkowników i partnerów biznesowych.

Chcemy serdecznie podziękować firmie Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. za ponowne wsparcie dla środowiska!