CHUBB – posadziliśmy drzewa owocowe

Razem z Chubb posadziliśmy drzewa owocowe, które będą stanowiły solidne wsparcie dla ptaków oraz dzikich zapylaczy, a tym samym będą zwiększały różnorodność gatunkową, dzięki czemu lokalny ekosystem stanie się bardziej stabilny oraz odporny na zachodzące zmiany.

3 listopada z grupą 30 wolontariuszy firmy Chubb, wspierani przez Urząd Miasta Radomia przekształciliśmy opanowany przez roślinność inwazyjną teren miejski w przestrzeń, która, mamy nadzieję, stanie się zieloną oazą bioróżnorodności.

Degradacja środowiska przyrodniczego i w tym drastyczny spadek bioróżnorodności to jeden z niechlubnych efektów rozwoju naszej cywilizacji.
Świadomość społeczna dotycząca globalnej zmiany klimatu cały czas rośnie, nadal jednak zbyt mało uwagi poświęca się gatunkom inwazyjnym, które często są przyczyną wymierania rodzimych roślin i zwierząt. Do inwazyjnych gatunków obcych zaliczamy rośliny, zwierzęta, a także patogeny oraz wszelakie inne organizmy, które nie są rodzime dla lokalnych ekosystemów i mogą powodować szkody w środowisku, a nawet negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka i gospodarkę.

Sadzenie drzew na udostępnionych nam przez miasto Radom terenach miejskich poprzedziła akcja usuwania gatunków inwazyjnych, teren był bowiem obficie porośnięty nawłocią kanadyjską oraz stopniowo panowanie przejmowały również inwazyjne klony jesionolistne. Dzięki likwidacji obcych, ekspansywnych roślin oraz posadzeniu rodzimych gatunków drzew, teren zupełnie zmienił swój charakter.

Na udostępnionych nam przez miasto Radom terenach miejskich posadziliśmy 500 drzew, były to m.in.: grusza polna, jabłoń dzika, czereśnia ptasia, jarząb pospolity. Posadziliśmy także krzewy np. głóg.

Z badań przeprowadzonych przez naukowców ze Stanford University wiemy, że posadzenie jednego drzewa na pastwisku może zwiększyć liczbę gatunków ptaków z niemal zera do 80. W przytoczonym badaniu po tym początkowo skokowym wzroście, sadzenie kolejnych drzew nadal korelowało z większą liczbą gatunków, ale liczba ta rosła już wolniej. Kiedy jednak drzewostan zbliżył się do 100% pokrycia, zaczęły pojawiać się gatunki zagrożone wyginięciem, w związku z powyższym nie mamy wątpliwości, że sadzenie drzew naprawdę może uratować naszą planetę.

Oprócz sadzenia podczas spotkania w ramach kompleksowego programu wspierania ptaków i owadów przeprowadziliśmy także wykłady edukacyjne oraz integrowaliśmy się, budując budki dla ptaków i hotele dla owadów.

Dziękujemy Chubb za to ogromne wsparcie dla lokalnej  bioróżnorodności oraz aktywne uczestnictwo w akcji Czas na Las!

Dziś, czyli 11 października w ramach programu „Czysta Akcja” razem z wolontariuszami firmy Chubb oraz Zarządem Zieleni m. st. Warszawy rozpoczynamy sprzątanie okolic Kopca Powstania Warszawskiego.

W planie wydarzenia jest nie tylko oczyszczanie terenu z odpadów, ale także część edukacyjna, obejmująca zagadnienie różnorodności gatunkowej oraz zagrożeń wynikających z obecności roślin inwazyjnych. Po wstępie teoretycznym planujemy zapoznanie się z lokalną florą oraz przeszukiwanie terenu pod kątem roślin inwazyjnych.

Program „Czysta Akcja” powstał na fundamentach globalnego wydarzenia, jakim jest Dzień Sprzątania Świata. Przedsięwzięcie ma na celu oczywiście, oczyszczanie środowiska z odpadów, przy czym nie dotyczy ono jedynie działań na lądzie, gdyż poza terenami miejskimi, lasami, górami, czy łąkami, sprzątane są także obszary wodne i podmokłe.

Serdecznie dziękujemy Chubb za działanie na rzecz środowiska!