AIR LIQUIDE – sadzenie olchy, lip i grabów

W listopadzie 2022 roku odbyła się akcja, podczas której posadziliśmy olchy, lipy i graby wraz z wolontariuszami firmy Air Liquide. Drzewa posadzone zostały w Polance Hallera należącej do Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gdzie odbyło się sadzenie?

Akcję sadzenia przeprowadziliśmy w miejscu, które już wiele razy mieliśmy okazję wspierać naszymi działaniami. Polanka Hallera, teren przynależący do Uniwersytetu Jagiellońskiego ma charakter lasu ochronnego i nadal potrzebuje ingerencji ręki ludzkiej. Nasze stopniowe, sukcesywne nasadzenia, które zaplanowaliśmy, mają na celu uzupełnić braki powstające po obumieraniu drzew nieadekwatnych do siedliska, takich jak modrzew czy sosna, które są mniej odporne na czynniki stresowe i szybciej obumierają. Tego typu nasadzenia sprawią, że gdy w naturalnym procesie wymian pokoleń drzewa nieodpowiednie dla lokalnego środowiska znikną i zostaną zastąpione przez inne prawidłowe dla siedliska gatunki, które w tym miejscu sadzimy.

Z kim odbyło się sadzenie olchy, lip i grabów?

Grupa Air Liquide, obecna w 75 krajach, jest światowym liderem w dziedzinie gazów, technologii oraz usług dla przemysłu i ochrony zdrowia. W swoich celach biznesowych grupa Air Liquide stara się stosować do zasad zrównoważonego rozwoju oraz angażować się w transformację energetyczną adekwatną do globalnej zmiany klimatycznej.

Serdecznie dziękujemy Air Liquide za współpracę i zasadzenie z nami drzew w ramach programu Czas na Las, każde nasadzenie jest dla nas niezwykle istotne.