Niedźwiedź polarny – gatunek zagrożony?

niedźwiedź-polarny-gatunek-zagrożony

27 lutego obchodzimy Światowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego. To dobry czas żeby przypomnieć krótko o tych pięknych zwierzętach i przy okazji poruszyć problem globalnego ocieplenia.

Te, zamieszkujące Arktykę i okoliczne tereny, zwierzęta są jednymi z największych żyjących drapieżników lądowych. Na zdjęciach wyglądają jak urocze białe misie, jednak to duże, bardzo szybkie i wyjątkowo drapieżne zwierzęta. Podstawą ich pożywienia są foki, na które polują przeważnie z pokrywy lodowej i które zapewniają im główną podaż energii. Latem, gdy lód morski zmniejsza swoją objętość, żyją na lądzie, gdzie żywią się ptasimi jajami, małymi ssakami i roślinnością. W tym czasie jedzą dużo mniej, ale energii zmagazynowanej z mięsa fok wystarcza im do następnej zimy.

Tak jest obecnie niestety tylko w teorii. W praktyce, z powodu szybko postępującego globalnego ocieplenia spowodowanego głównie wzrostem stężenia gazów cieplarnianych, w olbrzymim tempie zmniejsza się zasięg, ale również, jeśli nie przede wszystkim, grubość i jakość pokrywy lodowej.

Z tego powodu drastycznie kurczy się okres polowań dla niedźwiedzi polarnych na foki, a co za tym idzie mają mniej czasu na zbudowanie rezerw tłuszczu.

Coraz więcej czasu spędzają na lądzie, jednak niestety badania wykazały, że dieta lądowa nie jest wystarczająca do odpowiedniego odżywienia tych drapieżników. Ma to wpływ na ich zdrowie, masę ciała oraz przeżywalność młodych, a to skutkuje stopniowym zmniejszeniem ich populacji i powoduje, że niedźwiedź polarny jest zagrożony.

Całkowita liczba niedźwiedzi polarnych określona jest obecnie na około 26 tysięcy. Dane są niepewne i bardzo przybliżone, bo wyjątkowo trudno je oszacować. Ich populacja dzieli się na 19 grup i na szczęście tylko część z nich zmniejszyła swoją liczebność. Badacze ostrzegają jednak, że w przeciągu następnych 35 lat ich całkowita populacja może zmniejszyć się nawet o 1/3! Prognozy na dalsze lata są równie dramatyczne.

Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest zrobienie wszystkiego, żeby zahamować dalsze ocieplanie klimatu. Tylko w ten sposób możemy ocalić pokrywę lodową na Arktyce, a tym samym gatunek niedźwiedzia polarnego. Ich los jest w naszych rękach!

Więcej informacji o ocieplaniu klimatu oraz o tym jak go powstrzymać, można przeczytać na naszej stronie Czy klimat się ociepla?