List ekologów chrześcijan do uczestników Szczytu Klimatycznego w Katowicach

Fundacja Aeris Futuro dołączyła do apelu o podjęcie dobrych decyzji w trosce o jakość życia i środowiska naturalnego podczas negocjacji klimatycznych w trakcie Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach. Liczymy na to, że zwycięży troska o dobro wspólne i zostaną podjęte właściwe ustalenia dotyczące przyszłości życia na Ziemi.

Szanowni uczestnicy Szczytu Klimatycznego w Katowicach, drodzy goście,

Spędzicie 2 tygodnie w Polsce, aby rozmawiać o ważnych, trudnych i kontrowersyjnych tematach. Mamy nadzieję, że polska gościnność pomoże Wam w podjęciu właściwych decyzji, aby nasza planeta była dalej wspólnym gościnnym domem dla nas wszystkich. Nie brak bowiem opinii, że kilka najbliższych lat będzie najważniejszymi w historii ludzkiej bytności na Ziemi, ponieważ katastrofa klimatyczna nie będzie długotrwałym procesem. Gdy przekroczymy punkt krytyczny nasz świat po prostu runie. Jego los decyduje się teraz. Jego los jest też w Waszych rękach. Ufamy, że Wasza wiedza, odpowiedzialność i solidarność przyniosą oczekiwany efekt. Wśród liderów w Polsce mocny i jednoznaczny głos wsparcia płynie od naszych biskupów. W dzień patrona ekologów św. Franciszka z Asyżu 4.10.2018 napisali oni m.in.: „Zdajemy sobie również sprawę, że klimat podlega zmianom. Nie bez znaczenia jest też działalność człowieka, który wraz z rosnącą produkcją i konsumpcją przyczynia się do wzrostu stężenia gazów cieplarnianych. W związku z tym trzeba ograniczać szkodliwą dla środowiska działalność człowieka, umiejętnie gospodarować paliwami kopalnymi i rozwijać odnawialne źródła energii oraz uczyć oszczędnego korzystania ze źródeł energii. To zadanie spoczywa przede wszystkim na posiadających władzę polityczną, ekonomiczną i na kierujących szkolnictwem.” Nie jesteśmy ludźmi władzy. Jesteśmy chrześcijanami, którzy pracują w różnych zawodach, w różnych miejscach Polski, ale działamy też dla „ekologicznego nawrócenia” współczesnej ekonomii, polityki i nauki. Modlimy się, aby na Szczycie Klimatycznym ONZ w Katowicach zatriumfowało dobro wspólne i zostały podjęte właściwe decyzje dotyczące przyszłości życia na Ziemi. Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach. Prosimy też, aby Polacy i wszyscy mieszkańcy naszej planety odpowiedzialnie i solidarnie zaangażowali się w ochronę klimatu Ziemi – a przez to w ochronę życia i zdrowia ludzi na tej Ziemi. Jesteśmy przekonani, że chrześcijanie – i wszyscy ludzie dobrej woli – mogą podjąć wezwanie Jana Pawła II i Franciszka do „nawrócenia ekologicznego”.

I tego życzymy również Wam: bądźcie pokorni wobec trudnej rzeczywistości świata, odważni w Waszych decyzjach, a Wasza wyobraźnia niech obejmie wszystkich mieszkańców świata, zwłaszcza tych ubogich mieszkających na nadmiernie eksploatowanych obszarach oraz tych, którzy jako pierwsi doświadczają już teraz dramatycznych skutków katastrofy klimatycznej.

Świat jest jeden – to nasz świat, nasz wspólny dom!

  • dr Stanisław Jaromi, franciszkanin, filozof, ekolog, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA
  • Zbigniew Wróblewski, filozof, etyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • Zbigniew Łepko, salezjanin, filozof, etyk, UKSW
  • dr Mateusz Piotrowski, Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska (Global Catholic Climate Movement)
  • dr Jacek Poznański, jezuita, filozof, teolog, Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie
  • Marta Titaniec, Klub Inteligencji Katolickiej Warszawa, odpowiedzialna za projekty pomocowe dla Syrii i Iraku
  • Marcin Popkiewicz, autor najważniejszych polskich monografii o megatrendach w ekologii, energetyce i ochronie klimatu
  • Antoni Bielewicz, współpracownik portalu NaukaoKlimacie.pl, koordynator projektów ekologicznych
  • Joanna Mieszkowicz, aktywistka ekologiczna, założycielka i prezes Fundacji Aeris Futuro
  • Patryk Białas, aktywista klimatyczny z Katowic, stowarzyszenie BoMiasto

Z pełną treścią listu w j. polskim i angielskim możesz zapoznać się TUTAJ