PARTNERZY I PATRONI

Climate-KIC

Pomysłodawca i patron eventu, to największe w Europie partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz innowacji i ochrony klimatu, składające się z dynamicznych firm, najlepszych instytucji akademickich i sektora publicznego. Climate-KIC jest jedną z trzech wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) utworzonych w 2010 r. przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). EIT jest organem UE, którego misją jest tworzenie zrównoważonego wzrostu poprzez edukację, przedsiębiorczość i innowacje, co skutkuje połączonym, twórczym przekształcaniem wiedzy i pomysłów w opłacalne produkty lub usługi, pomagające łagodzić zmiany klimatyczne.

Pracownia Miejska

Firma z międzynarodowym doświadczeniem, która specjalizuje się w prognozowaniu przyszłości miast. We współpracy z samorządami realizuje inicjatywy, które z założenia w szeroki sposób angażują lokalne społeczności i biznes. Obecnie w porozumieniu z Urzędem Miasta Krakowa i międzynarodową agencją Climate-KIC animuje projekt „Zeroemisyjny Kraków”, który ma służyć ochronie klimatu i przygotowaniu Krakowa na nowe wyzwania.

Urząd Miasta Krakowa

Partner Climathonu Kraków 2019. Urząd został powołany 9 grudnia 1975 roku jako aparat wykonawczy prezydenta miasta Krakowa. UMK wykonuje zadania powierzone przez prezydenta miasta Krakowa oraz realizuje uchwały Rady Miasta Krakowa. Kraków.pl to oficjalny serwis miejski, który prezentuje najświeższe wydarzenia dotyczące funkcjonowania miasta.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Partner Climathonu Kraków 2019. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego od chwili powołania tj. od 1 stycznia 1999 r. podejmuje szereg inicjatyw, przekraczających kanony powszechnie obowiązujące w polskiej administracji publicznej. U źródeł innowacyjnego podejścia do zarządzania leżą założenia skutecznego, efektywnego i przyjaznego działania. Są one wpisane w fundamentalną deklarację instytucji – misję: „Sprawny i skuteczny urząd regionalnej administracji publicznej realizujący z partnerami ustawowe i własne działania na rzecz rozwoju Małopolski”. Wizja przyjaznej, pro-obywatelskiej administracji jest realizowana w bieżącej działalności urzędu.

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Partner Climathonu Kraków 2019. Muzeum Inżynierii Miejskiej zostało powołane do istnienia 1 października 1998 roku przez Gminę Kraków, a jako siedzibę otrzymało zabytkowe hale najstarszej krakowskiej zajezdni tramwajowej. Kompleks zajezdni przy ul. św. Wawrzyńca to unikat w skali europejskiej, będący jedynym zachowanym praktycznie w całości zespołem zajezdni, dokumentującym ciągłość rozwoju komunikacji miejskiej od wprowadzenia tramwaju konnego, poprzez tramwaj elektryczny wąsko – i normalnotorowy do autobusów. Całe założenie wznoszone było etapami pod koniec XIX i w początkach XX wieku.

Grupa Raben

Partner i fundator nagrody na Climathon 2019. Grupa Raben jest obecna na rynku europejskim od ponad 85 lat oferując kompleksowe usługi logistyczne. Poszczególne oddziały Grupy zlokalizowane są w 12 krajach Europy, na terenie: Czech, Estonii, Holandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Włoch i Rumunii. Wspólnie z Fundacją Aeris Futuro realizuje Program Czas na Las.

Dafi

Partner i fundator nagrody na Climathon 2019. Dafi to pierwsza i jedyna polska marka, pod którą produkowane są dzbanki i butelki filtrujące. Firma działa na rynku od ponad 30 lat, a cała produkcja odbywa się w Polsce. Firma od początku dba o środowisko, a z drugiej strony pomaga innym w rozwoju. Na co dzień marka stara się inspirować innych do wprowadzania zmian w swoim życiu, by wybierać świadomie, rozpoczynając od małych kroków, np. korzystania z przedmiotów wielokrotnego użytku. W Dafi wykorzystuje się również ekologiczne materiały biurowe, tj. gadżety reklamowe, papier ksero i koperty z papieru z recyklingu, jak również papierowe torby w punktach sprzedaży. Na terenie firmy mieszka pół miliona pszczół, a nad 10 ulami czuwa Mistrz Pszczelarstwa z Ligi Ochrony Przyrody.

Hub:raum

Partner i fundator nagrody podczas Climathon Kraków 2019. Hub:raum to technologiczny inkubator Deutsche Telekom, który wspiera startupy w rozwoju biznesu pod skrzydłami wiodącego europejskiego telekomu, zapewniając im finansowanie projektu od podstaw oraz prowadząc programy w wielu obszarach, takich jak: komunikacja i łączność (5G), sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, Big Data i rozwiązania dla inteligentnych domów. Od 2012 roku hub:raum zgromadził w portfolio ponad 20 inwestycji oraz stworzył ekosystem, na który składa się około 200 partnerskich startupów. 

Fairtrade Polska

Fairtrade Polska jest wyłącznym przedstawicielem Fairtrade International w Polsce. Celem Fairtrade jest tworzenie bardziej sprawiedliwych warunków handlowych dla rolników z krajów rozwijających się. Dzięki temu mogą oni wyjść z ubóstwa, wzmacniać swoją pozycję na globalnym rynku i w rezultacie przejąć kontrolę nad własnym życiem. Drobni rolnicy bardzo dotkliwie odczuwają negatywne skutki zmian klimatu, mimo że w minimalnym stopniu przyczyniają się do ich powstawania. Fairtrade wspiera drobnych producentów rolnych w przystosowywaniu się do wyzwań wynikających ze zmian klimatu i łagodzeniu ich skutków. Fairtrade działa również na rynku handlu emisjami dwutlenku węgla. Program sprzedaży uprawnień do emisji Fairtrade Carbon Credits ma na celu poprawę dostępu do rynku handlu emisjami dla drobnych producentów żywności z krajów globalnego Południa i zakłada redukcję emisji dwutlenku węgla na obu końcach łańcucha dostaw żywności.

Radio Kraków

Patron medialny Climathon Kraków 2019. To 90 lat radiowej pasji i 90 lat najlepszych radiowych tradycji, które kontynuowane są do dziś. Tradycji radia od zawsze związanego z Krakowem, Małopolską i mieszkańcami regionu. Relacjonującego najważniejsze wydarzenia historyczne, kulturalne, religijne czy sportowe. Radia, z którym współpracowali i współpracują najwybitniejsi twórcy kultury i nauki, które było i jest kuźnią polskiego dziennikarstwa. To przede wszystkim jednak tradycja radia, które od lat cieszy się ogromnym zaufaniem swoich słuchaczy. Lokalność, rzetelność, opiniotwórczość, najwyższa jakość programu, nowatorstwo i nowoczesność to wartości, którymi kierujemy się od 90 lat.

Nauka o Klimacie.pl

Patron medialny Climathonu Kraków 2019. Portal Nauka o Klimacie powstał, aby aktualna wiedza o zmianie klimatu była dostępna dla każdego. Mity pojawiające się w mediach obalają światowej klasy naukowcy zajmujący się badaniami atmosfery. Są to osoby związane naukowo z badaniami fizycznych podstaw zmiany klimatu. Misją portalu jest dostarczanie w przystępny sposób wiarygodnej, dobrze udokumentowanej wiedzy o systemie klimatycznym naszej planety. Na portalu przedstawiane są informacje na temat najnowszych wyników badań dotyczących mechanizmów, tempa i charakteru zmiany klimatu zachodzącej na Ziemi.

Startup Academy

Patron medialny Climathon Kraków 2019. Organizacja wspierająca: młodych przedsiębiorców, którzy chcą wystartować i rozwinąć własny biznes, samorządy, które są gotowe lokalnie szerzyć przedsiębiorczość wśród młodych ludzi oraz duże firmy, które chcą zwiększyć efektywność swoich działań oraz generować innowacje stosując narzędzia, metody i  techniki startupowe.

Re:View

Patron medialny Climathon Kraków 2019. Internetowe medium podążające za zmianami. W technologiach, ekonomii, ludziach, procesach, trendach. Obserwuje, bada i analizuje przeobrażenia współczesnego świata. Wskazuje punkty ciężkości na jego mapie. Prognozuje kierunki rozwoju. Re:cenzuje. Re:komenduje. Re:lacjonuje.

SmogLab

Patron medialny Climathon Kraków 2019. Powstał w 2016 roku jako blog poświęcony powietrzu. Od tamtego czasu rozwinął się w portal informacyjny poświęcony sprawom środowiska i zdrowia. Jego wydawcą jest Krakowski Alarm Smogowy. Redakcja działa po to, żeby zmieniać świat na lepsze, starając się interweniować, a także pokazywać perspektywę oraz sprawy, które umykają mediom tak zwanego głównego nurtu.
 

Life in Kraków

Patron medialny Climathon Kraków 2019. Wyjątkowe miejsce w sieci dla wszystkich, którzy są ciekawi niecodziennych miejsc, zdarzeń i ludzi. Wszystko o życiu w Krakowie (i nie tylko) z najlepszej strony. Nauka, praca, czas wolny, zakupy, hobby.
 

Kraków.pl

Patron medialny Climathon Kraków 2019. Oficjalny serwis miejski. Codzienne informacje; aktualności drogowe, Kraków z każdej strony: wirtualne panoramy; mapa; kamery internetowe. 
 
 

Miejskie Centrum Dialogu

Rolą Miejskiego Centrum Dialogu jest koordynacja prowadzonych konsultacji społecznych. Tego rodzaju spotkania i debaty toczą się w różnych lokalizacjach, na terenie całego Krakowa, w miejscach najbardziej odpowiednich i wygodnych dla lokalnej społeczności. W siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu są także zapewnione warunki do prowadzenia konsultacji. Zaś portal dialoguj.pl jest jednym z ważnych narzędzi, usprawniających przepływ informacji między mieszkańcami i samorządem. 
 
 

ZieloneWydarzenia.pl

Patron medialny Climathonu Kraków 2019. Portal ZIELONE WYDARZENIA to internetowa platforma edukacyjno-promocyjna, która jest autorskim projektem Fundacji AERIS FUTURO, realizowanym przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Standard zielonych wydarzeń pokazuje, że można łączyć działalność biznesową, służyć rozwojowi społecznemu redukując i rekompensując (offsetując) oddziaływanie na środowisko naturalne.
 

Social Carbon Offset

Patron medialny Climathonu Kraków 2019. Social Carbon Offset (SCO) to innowacyjny model offsetowania emisji gazów cieplarnianych, poprzez inwestycje w zieloną energię. Narzędzie dedykowane jest przedsiębiorstwom, które dzięki dostępnemu kalkulatorowi emisji mogą obliczyć „ślad węglowy” swojej działalności lub swoich produktów oraz dokonać jego rekompensaty poprzez inwestycje w instalacje odnawialnych źródeł energii skierowane do instytucji prospołecznych, a także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych borykających się z problemem ubóstwa energetycznego.