Chcesz przyjść jako gość na nasze klimatyczne spotkanie? To żaden problem! Nasze bramy będą otwarte całą dobę, tak więc możesz dołączyć jako słuchacz i poobserwować, jak pracują inne zespoły.

Dla zespołu, który stworzy najlepszy projekt, czeka nagroda pieniężna 4000 zł! Zapraszamy!

Finał Climathonu 2018 

26-27 października 2018 roku

24 godziny, start o 15:00
(rejestracja od 14:30)

Muzeum Inżynierii Miejskiej

ul. Św. Wawrzyńca 15, Kraków

REJESTRACJA

Czym jest Climathon?

To międzynarodowe wydarzenie zachęcające wszystkich ludzi na świecie do podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu. Podczas Climathonu uczestnicy wymyślają i projektują rozwiązania, które wpłyną na zahamowanie zmian klimatu. Dzięki Tobie możemy poprawić jakość życia na co dzień!

Zmiany klimatu stanowią duże zagrożenie dla Twojego zdrowia i życia. Jakie negatywne skutki obserwujemy już dzisiaj? Są to m.in.:

 • nawałnice oraz intensywne opady deszczu z gradem, które paraliżują funkcjonowanie miast,
 • rosnące koszty żywności, energii i remontów domów,
 • coraz trudniejsze warunki wypoczynku, m.in. z uwagi na tzw. zjawisko śnieżnej biedy – czyli niedoboru naturalnego śniegu wskutek wzrostu średniej temperatury na Ziemi (szczególnie cierpią narciarze i wielbiciele sportów zimowych),
 • ekstremalnie wysokie temperatury i susza latem, które utrudniają życie w zabudowanych centrach miast,
 • coraz częściej występujące: susze, braki wody (wysychające rzeki w Polsce latem),
 • braki żywności w miastach, spowodowane problemami w rolnictwie, m.in. dużymi wahaniami pogody (anomalie pogodowe, np. późne przymrozki), okresami nawalnych deszczy oraz dni suszy,
 • wzrasta liczba chorób z uwagi na nowe wirusy – nasilenie występowania kleszczy jest skutkiem zmian klimatycznych,
 • zwiększenie objawów alergii, m.in. na skutek wydłużającego się okresu pylenia roślin, z uwagi na wyższe temperatury wiosenne.

 

Fundacja Aeris Futuro wychodzi naprzeciw tym zagrożeniom, starając się im przeciwdziałać. Podczas Climathonu , z Twoim udziałem, znajdziemy pomysły, które przyczynią się do ochrony klimatu, a tym samym zapewnią zdrowie i bezpieczeństwo obecnych i przyszłych pokoleń!

 

Do udziału w Climathonie zaproszeni są przedstawiciele wielu dziedzin, m.in. studenci, środowiska startupowe, młodzi naukowcy, pasjonaci i hobbyści nauk środowiskowych, przyrodniczych, ekologii, specjaliści nowoczesnych technologii, członkowie organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele biznesu, chcący swoją wiedzę przekuć na ciekawy projekt służący całemu społeczeństwu.

 

Po co Climathon?

Podczas Climathonu promowane są m.in. działania z obszarów nowych technologii i dziedzin kreatywnych, które pomagają w edukowaniu grup docelowych, przyspieszają pozytywne zmiany w mentalności i nastawieniu mieszkańców, służą jednostkom samorządu miejskiego w działaniach koncepcyjnych usprawniających ich działania. Uczestnicy wypracowują koncepcje proklimatyczne i tworzą innowacyjne rozwiązania lokalnych problemów dotyczących zmian klimatu.

Co nas czeka?

 • Praca zdalna i mentoring on-line – pomagamy zgłaszającym się w dopracowywaniu pomysłów.
 • Webinarium oraz praca własna – każdy uczestnik otrzyma wiedzę niezbędną do tego, aby móc stworzyć projekt służący ochronie klimatu – czyli projekt, który będzie miał szansę na nagrodzenie podczas Climathonu.
 • 2 szkolenia pt. „Creative Startup for climate” – szkolenia będą szansą na zdobycie cennej wiedzy dotyczącej m.in. technik budowy silnego i kreatywnego zespołu, a także wyzwań związanych z działalnością startupów. W trakcie szkoleń przekażemy szeroką wiedzę z zakresu zmian klimatu i ochrony środowiska naturalnego. W ten sposób otworzymy przed uczestnikami możliwość przemyślanego i skutecznego udziału w Climathonie 2018 w Krakowie. Będzie to również doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz zawodowych.
  • 08.10.2018 w Ambasadzie Krakowian, ul. Stolarska 6, godziny 17:00-21:00
   • szkolenie poprowadzi Prezes Fundacji Aeris Futuro Joanna Mieszkowicz oraz Adrian Gamoń – strateg i konsultant ds. brandingu, social media i storytellingu, mówca i trener, producent video
  • 10.10.2018 w auli budynku D14, Wydział Zarządzania AGH, ul. Gramatyka 10, godziny 15:00-20:00
   • szkolenie poprowadzi Prezes Fundacji Aeris Futuro Joanna Mieszkowicz oraz Marcin Szary – innowator, startupowiec, biznesmen
 • Finał – Climathon Kraków 2018 – Kreatywnie dla KlimatuNa Climathonie będziemy gościć wielu znamienitych gości, m.in. Pana prof. dr hab. Piotra Skubałę z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Panią Agnieszkę Górniak, kierowniczkę Zespołu Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, Pana Andrzeja Łazęckiego, zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, Młodzieżowe delegatki RP do ONZ, tj. Klaudię Klonowską i Agatę Krząstek. Będą z nami również Pan mgr inż. Łukasz Pawlik – zastępca Dyrektora ds. Zieleni ZZM w Krakowie, Pani Monika Kozieł – główny specjalista ds. obszarów Natura 2000 RDOŚ w Krakowie, Pani Maria Piętak-Frączek – Biuro Ds. Ochrony Zdrowia UMK. Szykuje się więc świetna dyskusja, my już się nie możemy doczekać!

 

Kto to robi?

Climate-KIC – pomysłodawca i patron eventu, to największe w Europie partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz innowacji i ochrony klimatu, składające się z dynamicznych firm, najlepszych instytucji akademickich i sektora publicznego. Climate-KIC jest jedną z trzech wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) utworzonych w 2010 r. przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT).

Fundacja Aeris Futuro – ogólnopolska organizacja pozarządowa (non-profit) działająca od 2006 roku z siedzibą w Krakowie. Motto definiujące nazwę: „Stwórzmy klimat dla przyszłości”. Misją Fundacji jest przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz edukowanie i programowanie odpowiedzialnego biznesu. Działamy na rzecz promocji idei zrównoważonego rozwoju, która zakłada rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem zasobów środowiska naturalnego.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 • firmy zainteresowane tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu
 • osoby posiadające chęć stworzenia rozwiązań służących ochronie klimatu
 • naukowców, specjalistów z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
 • media pragnące zapewnić promocję wydarzenia
 • wolontariuszy chcących wesprzeć działania organizacyjne

 

 

Data: Start: 26 października 2018, godz. 14.30 rozpoczęcie rejestracji; Finał: 27 października 2018, godz. 14.00

Miejsce: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15, Kraków

Organizator: Fundacja Aeris Futuro

Pomysłodawca: Climate-KIC

Partnerzy i Patronaci Honorowi: Urząd Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Koalicja Klimatyczna, Młodzieżowy Delegat RP do Organizacji Narodów Zjednoczonych, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Patroni medialni: Radio Kraków, NGO.pl, ChrońmyKlimat.pl, NaukaoKlimacie.pl, ZiemianaRozdrożu.pl, Ekologia.pl, Zielonewydarzenia.pl

 

Osoby do kontaktu:

Joanna Mieszkowicz – telefon: 693 589 391, e-mail: jmieszkowicz@aerisfuturo.pl

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie