Sportowe korzenie Decathlonu

„Nie ma nic ważniejszego w życiu niż posadzenie drzewa przynajmniej raz w życiu”. Opowiada pan wicestarosta Kutnowski Zdzisław Trawczyński, który właśnie tymi motywującymi słowami rozpoczął kolejne wydarzenie w projekcie Czas na las.

Miejscem, w którym odbyła się akcja sadzenia drzew, było osiedle Łąkoszyn w miejscowości Kutno w województwie łódzkim. Jest to jedno z najmniej zalesionych obszarów w Polsce, dlatego właśnie było idealne na wydarzenie Czas na las. Przygotowania wystartowały już 23 listopada, gdy członkowie naszej fundacji mierzyli teren i oznaczali miejsca do nasadzeń. Ważnym elementem było również odpowiednie przygotowanie gruntu.

Akcja sadzenia rozpoczęła się 24 listopada o godzinie 10.00. Na wydarzeniu gościli nas Pani dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – Justyna Jasińska oraz wicestarosta Kutnowski Zdzisław Trawczyński. Wraz z pracownikami firmy Decathlon z dużym zaangażowaniem przywitali nas członkowie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie. Swoją pracą wspomagali nas również uczniowie trzech Zespołów Szkół w Kutnie: nr 1, nr 2 i nr 3.

Wydarzenie rozpoczęliśmy od dokładnego instruktażu dotyczącego sadzenia drzew, różnicowania rodzimych odmian oraz zachowania środków bezpieczeństwa i podziału pracy. Członek zarządu Spółdzielni Pionier Pan Matusiak był „miło zaskoczony organizacją pracy, jakością drzew i przygotowanie terenu przez Fundację Aeris Futuro”.