Siemens Healthcare i Biosystem doceniły naszą fundację

Technologia towarzyszy nam każdego dnia i wspaniale ułatwia oraz uprzyjemnia życie, choć oczywiście nie jest bez wad i ma swoją ciemną stronę.

Przykładowo, szeroka dostępność urządzeń wiąże się nierozerwalnie z ciągle rosnącą liczbą elektroodpadów, którymi, by nie utonąć w morzu elektrośmieci, potrzebujemy rozsądnie gospodarować. Dlatego tak istotny jest recykling elektroodpadów, to on umożliwia m.in. odzysk surowców, co obniża koszty technologiczne w procesie produkcji oraz zmniejsza stopień wykorzystania naturalnych zasobów.

Aby recykling miał szanse wzrastać na wysoką skalę, bardzo ważna jest edukacja i poszerzanie świadomości użytkowników urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Tym właśnie, czyli m.in. edukacją oraz recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego zajmuje się grupa Biosystem, dzięki której Fundacja Aeris Futuro otrzymała darowiznę w wysokości 16 598 zł!

Z okazji 20-lecia firma Biosystem zorganizowała dla klientów konkurs recyklingowy na największą zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zwycięzcą konkursu „(Prze)tworzymy to razem!” zostało przedsiębiorstwo, którego pracownicy zebrali największą masę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Łącznie wszystkim finalistom udało się zebrać aż 16 598 kg zużytego sprzętu, Biosystem za każdy 1 kg elektroodpadów przekazał 1 zł na rzecz fundacji chroniącej środowisko, a zużyty sprzęt trafił do Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem SA w Bolęcinie.

I miejsce w konkursie zajęła firma Siemens Healthcare Sp. z o.o. i zdecydowała, że środki zostaną przekazane Fundacji Aeris Futuro!

Serdecznie dziękujemy za zaufanie!

Kwota, która została przekazana, umożliwi posadzenie wielu drzew oraz stworzenie wydarzeń dotyczących gospodarowania odpadami.