Sadzimy drzewa z wolontariuszami UBS

Po raz kolejny UBS wesprze wspaniałą inicjatywę, jaką niewątpliwie jest sadzenie drzew! Dziś, 21 października, sadzimy drzewa z wolontariuszami UBS. Planujemy posadzić aż 1000 drzew na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Las w miejscowości Polanka Hallera jest lasem ochronnym, co oznacza, że dominującą jego funkcją są usługi środowiskowe. W tym przypadku celem sadzenia drzew nie jest  zmniejszenie skutków wielkopowierzchniowych wycinek, w przypadku Polanki Hallera sadzenie drzew na obszarze lasu jest zabiegiem hodowlanym, zgodnie z przyjętym planem gospodarowania lasami. Celem tego planu jest przemiana pokoleń drzew w miejscach, w których drzewa nienaturalne dla siedliska z czasem w sposób naturalny obumierają.

Kompleks leśny w Polance ma zróżnicowaną strukturę wiekową i gatunkową. Fragmentom o prawidłowym składzie gatunkowym, zróżnicowanym wieku, które nie wymagają pomocy w prawidłowym funkcjonowaniu, towarzyszą także takie miejsca, gdzie występują gatunki bardziej wrażliwe na czynniki stresowe środowiska, jednocześnie niepasujące do siedliska, np. brzoza, sosna, modrzew i świerk. Wprowadzając na tych obszarach gatunki typowe dla siedliska, wprowadzamy drugie piętro lasu, które z czasem stanie się pierwszym, w ramach naturalnej wymiany pokoleń, czyli gdy dojdzie do obumarcia niepasujących gatunków, nowe piętro drzew już będzie istniało i będą to gatunki naturalne dla tego siedliska. Podejmowanie takich prewencyjnych działań zapobiega powstawaniu na obszarze lasów rozległych odsłoniętych przestrzeni.

Dzięki współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, młode pokolenie drzew sadzone jest ponadto w obrębie już istniejących luk pozbawionych drzew w wyniku działania sił natury. Przyczyny powstawania takich pustych obszarów to m.in.: działanie szkodliwych owadów, obumarcie grupy drzew, czy czynniki atmosferyczne. Zazwyczaj na powstałych lukach pojawia się roślinność, która uniemożliwia lub utrudnia naturalne odnowienie się lasu, dlatego też uwzględnianie takich miejsc w planach nasadzeń pomaga uporządkować strukturę lasu i wzmocnić jego stabilność.

Gatunki, jakie dziś planujemy posadzić, to: olcha czarna, grab zwyczajny, lipa drobnolistna.

Po przeprowadzeniu akcji sadzenia w planie wydarzenia jest część edukacyjna i warsztatowa oraz relaks przy wegańskich przekąskach.

Serdeczne podziękowania dla firmy UBS za kolejne – po 14 000 drzew zasadzonych w Parku Narodowym Gór Stołowych – solidne wsparcie dla środowiska!