Sadzimy drzewa w Dolinie Mgieł – całe 500

Sadzenie z IRCO uczestnicy

Dzisiejszy wiosenny dzień spędzamy w województwie łódzkim w towarzystwie pracowników i wolontariuszy firmy Gardner Denver Polska. Sadzimy drzewa w Dolinie Mgieł – 500 nowych sadzonek. Kolejna akcja na rzecz środowiska już dziś!

Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy trochę lata. Tak jest i dziś. Poranek przywitał nas deszczowo i chłodno. Mimo to zapowiada się, że nikomu nie zabraknie zapału do sadzenia.

„Jesteśmy tutaj, żeby zacząć działać. Sucha edukacja ekologiczna nie wystarczy. Każdy z nas widzi zachodzące w przyrodzie zmiany. Postanowiliśmy dołożyć i swoją cegiełkę do poprawy sytuacji naszego środowiska” — mówi jeden z pracowników firmy Gardner Denver Polska.

Oto dlaczego sadzimy drzewa w Dolinie Mgieł

Łukasz Nowacki — projektant Doliny Mgieł: „Pomysł na to miejsce na początku był tylko  w głowie, pamięci komputera, a z biegiem czasu przerodził się w rzeczywistość. Od dziewięciu lat wraz z żoną, tworzy je zgodnie z zasadami permakultury. Celem jest stworzenie siedliska, które umożliwi osiągnięcie samowystarczalności. Uprawa własnej żywności, przerabianie wytwarzanych odpadów, oczyszczanie ścieków, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych”. Zdaniem twórcy Doliny Mgieł prawdziwy dom jest żywy.  Jego zadaniem jest dawanie schronienia, ale także dbanie o domowników, zapewnienie odpowiedniej temperatury, dostęp do światła słonecznego oraz czystego powietrza. „Nasz dom ma służyć na lata, ale i przyszłym pokoleniom” – mówi.

Wzrost powierzchni pustynnych oraz postępująca degradacja środowiska naturalnego staje się coraz częstszym zjawiskiem. Lasy są wypalane, niszczone i zaśmiecane, mimo niezliczonej liczby zalet, które niosą dla środowiska. Większość ludzi kojarzy drzewa przede wszystkim z tlenem i jest to oczywiście prawdziwe przekonanie, ale drzewa do zaoferowania mają dużo więcej. Pełnią funkcje ochronne oraz filtrujące. Ochładzają powietrze, poprawiają bioróżnorodność oraz magazynują nie tylko CO2, ale także wodę. A to tylko patrząc powierzchownie na temat drzew. Nawet tych kilka przykładów powinno przekonać, jak ważne są dla naszej biosfery. Mimo to sytuacja lasów na świecie i w Polsce nie polepsza się. Podobną rzecz zobaczyć możemy w miastach – coraz mniej drzew i zieleni. Naszym rozwiązaniem jest sadzenie nowych drzew. Jeżeli chciałbyś nas wesprzeć, odwiedź naszą stronę – CZAS NA LAS

Sadzenie drzew jest ważne!

Niestety wpływ, jaki ma działalność człowieka na środowisko, ma często charakter dewastacyjny. W tej sytuacji, nie pozostało nam nic innego jak próba odbudowy tego, co inni wciąż niszczą.

Marek Piątkowski z Fundacji Aeris Futuro, wypowiada się w tej sprawie następująco: „Pomoc w procesie zalesienia i zadrzewienia jest szansą na rekompensatę naszego szkodliwego wpływu oraz emisji CO2, którą wykorzystać może każdy. Co prawda, nie da zrekompensować się wszystkiego, ale sama chęć zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń tworzy szansę na poprawę. Wszyscy jesteśmy częścią środowiska, przez co każda nasza działalność w jakiś sposób na nie wpływa. Jeżeli nic się nie zmieni, w przyszłości wszyscy odczujemy zmianę klimatu, która może być katastrofalna dla cywilizacji”.

Lasy to obszar, który zamieszkuje blisko 80% wszystkich gatunków zwierząt, roślin i owadów żyjących na lądzie. Zmniejszenie powierzchni lasów spowoduje wymieranie gatunków oraz destabilizację całego ekosystemu. Właśnie dlatego, jeżeli kiedykolwiek sobie pytanie „Po co sadzimy drzewa?” – pomyśl o tym, czego właśnie się dowiedziałeś.

Sadzimy drzewa w Dolinie Mgieł 

Sadzenie drzew na terenie Doliny Mgieł nie jest działaniem wyłącznie działaniem, które pozwoli skompensować CO2. Zwiększona zostanie również bioróżnorodność obszaru, a posadzone drzewa zabezpieczą teren przed wiatrem, a zatem parowaniem. Pojawiające się nowe drzewa są również najlepszym zaproszeniem dla ptaków i owadów zapylających.

Wspólnie z gospodarzami siedliska oraz firmą Gardner Denver Polska chcemy posadzić 500 nowych sadzonek – 300 sztuk modrzewi oraz 200 sztuk lipy.

Serdecznie dziękujemy Gardner Denver Polska Sp. z o.o. za wkład w poprawę ekosystemu poprzez wspólne działanie na rzecz programu CZAS NA LAS.

Ty też możesz pomóc – wejdź na naszą stronę i POSADŹ SWOJE DRZEWO!